General

‘ประวิตร’ ชู ‘ทฤษฎีแก้มลิง’ แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ

พล.อ.ประวิตร น้อมนำ ทฤษฎีแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำ เติมน้ำใต้ดิน ป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้ง ช่วยเหลือประชาชน รณรงค์ประหยัดน้ำ

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำตัว รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา10.00 น. วันนี้ (2 ก.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “เติมน้ำใต้ดิน” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ข้าร่วมในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ระหว่างเปิดประชุม พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวถึงโครงการเติมน้ำใต้ดิน และการเตรียมขยายผลโครงการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำทั่วประเทศ

ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทาง และให้ความรู้ เพื่อนำไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ พร้อมมอบคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน ให้กับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อนำไปถ่ายทอดผ่านผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเห็นคุณค่าการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ได้แก่น้ำท่วม น้ำหลาก และน้ำแล้ง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ของตน สามารถมีน้ำที่มีคุณภาพดี ทั้งก่อนเก็บ และหลังเก็บอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณการแก้ปัญหาน้ำได้เป็นอย่างดี

รัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นเจ้าภาพหลัก ในการศึกษาและกำหนดแนวทางการเติมน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำที่เหลือใช้ ในช่วงน้ำท่วม/น้ำหลาก หรือจากน้ำฝนที่ตกลงมา เติมลงสู่ชั้นน้ำบาดาล ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่ต้องการ เป็นการฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาชั้นน้ำบาดาลลดระดับลง เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และเพิ่มน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

พล.อ.ประวิตร ยังสั่งการให้ ทส.และ มท. ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการเติมน้ำใต้ดิน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ทฤษฎีแก้มลิงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างจริงจัง พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้กำกับดูแล และควบคุมท้องถิ่น ที่ดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน จะต้องทำอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเกษตรกร เมื่อจำเป็นต่อไป

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้เชิญชวน ข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ และรณรงค์การประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั้งการอุปโภคบริโภค การทำเกษตรปลูกพืชน้ำน้อย รวมถึง การมีแหล่งน้ำแบบพึ่งพาตนเองได้ ของทุกภาคส่วน ภายในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team