Business

เที่ยวปันสุข เข้าครม.วันนี้ พร้อมเปิดลงทะเบียน 15 ก.ค. 63

เที่ยวปันสุข “กระทรวงการคลัง” เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม.วันนี้ พร้อมเปิดลงทะเบียน 15 กรกฎาคม 2563 เลื่อนจากเดิมที่จะให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยจัดทำโครงการมอบส่วนลด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ประกอบด้วย 3 แพ็คเกจ ได้แก่ กำลังใจ เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปัน สุข ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลัง ได้เสนอเข้าที่ประชุม ครม. โดยจะจัดโครงการเป็นระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่ กรกฎาคม – ตุลาคม 2563 วงเงิน 22,400 ล้านบาทนั้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานจะเสนอให้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เที่ยวปันสุข

พิจารณารายละเอียดของ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ และภายหลังจากที่ ครม.วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เห็นชอบรายละเอียดวิธีดำเนินการแล้ว ททท.จะเปิดแถลงข่าวโครงการนี้ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ฯ ได้กำหนดช่วงเวลาของโครงการนี้ใหม่ โดยวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว บริษัททัวร์ และโรงแรม ได้มาลงทะเบียนก่อน ส่วนประชาชนจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ วันที่ 15กรกฎาคม 2563

นอกจากนั้น ภายใต้โครงการนี้ที่จะมี 3 แพ็คเกจ นั้น ในแพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เราเที่ยวด้วยกัน” ส่วนอีกสองแพ็คเกจ ยังใช้ชื่อเดิม คือ กำลังใจ และ เที่ยวปันสุข

ทั้งนี้ เบื้องต้นเว็บไซต์ที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน คือ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ส่วนรายละเอียดและวิธีการต่างๆ จะเริ่มทยอยออกมาหลังจากผ่านครม.แล้ว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด มีรายงานอัพเดทโครงการ เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน-กำลังใจ เพิ่มเติม ดังนี้

  • ชื่อเว็บไซต์คาดว่าจะใช้ชื่อ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือ www.เที่ยวปันสุข.com เมื่อคลิกเข้าไปในหน้าเว็บ ระบบจะมีให้เลือกรับสิทธิ์ ผ่าน 2 เว็บเพจ คือ “กำลังใจ” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”
  • เพจ “กำลังใจ”

– เมนู “กำลังใจ” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์ เที่ยวฟรี 100% ผ่านบริษัทนำเที่ยว 13,000 ราย แพ็คเกจนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน ไม่เกิน 2,000 บาท รับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์

  • เพจ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีก 2 เมนู คือ “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข”

เราไปเที่ยวกัน ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และกำลังวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด โดยรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมให้ 40% ต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สูงสุดจองได้ไม่เกิน 5 คืน รวมทั้งจะได้รับ อี-เวาเชอร์ 600 บาทต่อคืน ผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือไม่เกิน 3,000 บาท

เที่ยวปันสุข ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และกำลังวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด โดยจะได้รับสิทธิ์รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ในอัตรา 40% แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน และมีการปรับการรับสิทธิ์เพิ่มเติม คือ จากเดิมให้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน แต่ปรับใหม่เป็นให้ 1 สิทธิ์ต่อ 2 คน (ตั๋วเครื่องบิน 2 ใบ)

  • วิธีลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” เลือกคลิก “เราไปเที่ยวกัน”

สำหรับวิธีการลงทะเบียนนั้น มีรายงานว่า เมื่อประชาชนเข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือ www.เที่ยวปันสุข.com จากนั้นให้เลือกคลิกที่เว็บเพจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ระบบก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อน จากนั้นก็จะได้ Promotion Code มา

จากนั้นก็คลิกเลือก “เราไปเที่ยวกัน” เพื่อนำโค้ดที่ได้มานั้น ไปใช้ในการจองที่พักอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีให้เลือกถึง 5 ล้านคืน โดย 1 คน 1 สิทธิ์ จองได้สูงสุดไม่เกิน 5 คืน ซึ่งระบบจะเชื่อมเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโรงแรมที่เราต้องการเลือกจองห้องพัก

เมื่อจองเสร็จก็จ่ายค่าที่พักให้โรงแรม 60% ด้วยบัตรเครดิต QR Code หรือ พร้อมเพย์ และจากนั้นรัฐบาลสนับสนุนจ่ายค่าห้องพักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน โดยการจองที่พักต้องจองล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง

  • วิธีลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” เลือกคลิก “เที่ยวปันสุข”

พอจองที่พักเสร็จแล้ว ถ้าใครจะจองซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย ระบบก็จะให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบิน เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นโค้ดเช่นกัน แล้วนำโค้ดนั้นมาซื้อตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โดยรัฐจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท จากราคาตั๋วที่สายการบินเสนอราคาค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ราว 2,500 บาท (ไป-กลับ) ที่มีตั๋วทั้งหมดราว 2 ล้านใบ

แต่เดิมกำหนดไว้ที่คนจองห้องพัก 1 ห้อง จะได้รับสิทธิจองตั๋ว 1ใบ แต่ล่าสุดปรับสิทธิ์เพิ่มเติมใหม่ เป็นจองห้องพัก 1 ห้องจะได้รับสิทธิ์จองตั๋ว 2 ใบ เพื่อให้เดินท่องเที่ยวได้พร้อมกัน

  • จากนั้น รอรับเงิน 3,000 บาทเข้าแอพ “เป๋าตังค์”

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจองดังกล่าวแล้ว ในวันที่ออกเดินทางท่องเที่ยวจริง นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองที่พักผ่าน “เราไปเที่ยวกัน” เอาไว้ จะได้รับเงินเที่ยวในลักษณะบัตรกำนัลดิจิทัล หรือ E-Voucher ผ่านแอพ “เป๋าตัง” จำนวน 600 บาทต่อคืน (สูงสุดได้ 5 คืน หรือได้เงินไม่เกิน 3,000 บาท) เพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหาร ค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว (ซึ่งในแต่ละร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว ที่ไปใช้บริการ นักท่องเที่ยวจ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง รัฐจ่าย 40%)

โดยสามารถสแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้สถานประกอบการผ่านแอพฯ “ถุงเงิน” ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ จะต้องเตรียมพร้อมแอพฯ นี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวสแกนจ่ายเงินได้ และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้ตั้งแต่วันที่เช็คอิน ถึงวันที่เช็คเอาท์ เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากใช้เงินจำนวนนั้นๆ ไม่หมด จะไม่สามารถนำไปใช้ต่อที่จังหวัดอื่นๆ ได้ (ต้องใช้ในจังหวัดที่ไปเที่ยวเท่านั้น) และระบบจะยึดเงินส่วนที่เหลือกลับคืนทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team