ดูหนังออนไลน์
Buzz News

 บี.กริม ผนึก ENERGY CHINA พัฒนาโครงการพลังงานเอเชีย

ดร.ฮาราล์ด ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม, พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานที่ปรึกษาฯ, นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บี.กริม เพาเวอร์ ต้อนรับ Mr.Wang Jianping ประธานและผู้บริหารสูงสุด China Energy Engineering Corporation – Energy China บรรษัทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม ว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งได้ร่วมการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือการพัฒนาโครงการพลังงานที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มาแล้วทั้งสิ้น 32 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 14 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทยและ ต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,000 เมกะวัตต์ และ มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างอีกว่า 1,000 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight