CSR

‘แอสเสท เวิรด์’เดินหน้า GIVE GREEN CBD ย่านสาทร

นายโสมพัฒน์- นางวัลลภา ไตรโสรัส

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า โครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER เป็นโครงการที่ กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่นร่วมกับกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการ และพันธมิตรทางธุรกิจย่านสาทร มุ่งมั่นที่รณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โดยเริ่มจากพื้นที่ย่านสาทร ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในย่านสาทรและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้โครงการประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปี

ปีนี้ได้สานต่อโครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ AWC Charity Market Around กิจกรรมตลาดนัดการกุศล, Empire Tower We Run 2018 with Virgin Active กิจกรรมวิ่งการกุศล, A Sathorn District Charity Christmas Tree กิจกรรมเปิดต้นคริสมาสต์แห่งการให้ และสุดท้ายคือ ปันฝัน (Pun Fun) กิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ

ด้านนางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงเหล่าพันธมิตรและผู้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการว่า กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ย่านสาทรในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลักของประเทศ

สำหรับโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 เป็นกิจกรรมที่มุ่งรณรงค์ให้คนในสังคมให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและคืนความสุขให้กับสังคม จากการเป็นผู้ให้ ช่วยต่อเติมความฝันให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ

สำหรับกิจกรรมแรก AWC Charity Market Around กิจกรรมตลาดนัดการกุศล เป็นการออกร้านค้าของผู้สนับสนุนเพื่อหารายได้สมทบเข้าโครงการ โดยมีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าราคาถูก ร้านค้าดารา ร้านขนม และร้านค้าแบรนด์ดัง Garmin, Ka-nom, Kouen, Warrix โดยแต่ละร้านค้าจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โครงการ เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและกีฬามอบให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน

กิจกรรมที่สอง EMPIRE TOWER WE RUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE ในปีนี้ตั้งเป้าเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า 4,000 คน มาร่วมกิจกรรมเส้นทางวิ่งมาราธอนสีเขียว ภายใต้แนวคิด The Charity สังคมแห่งการแบ่งปัน

กิจกรรมที่สาม A Sathorn District Charity Christmas Tree เป็นกิจกรรมที่นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมวิ่งมาราธอน นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ มาประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส ซึ่งปีนี้จะนำวัสดุเหลือใช้และของบริจาคจากหลายๆ ส่วนมาปรับเป็นต้นคริสต์มาสในแบบ Reuse and Refill เน้นประโยชน์สูงสุด ซึ่งต้นคริสต์มาสแห่งการให้นี้ จะติดตั้งไปจนถึงเทศกาลแห่งความสุขในช่วงปลายปี ถือเป็นการเพิ่มสีสัน ให้แก่ประชาชนผู้ผ่านไปมาระหว่างทางเดินสกายวอล์ค สถานีช่องนนทรี

กิจกรรมสุดท้าย ปันฝัน (Pun Fun) เป็นกิจกรรมส่งต่อ “การให้” นำอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ที่ได้จากการจัดงานทั้งหมด มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำความรักและความปรารถนาดีส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารต่อไป ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.empiretowerwerun.com

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์
อรวรรณ หอยจันทร์ หลายมุมมอง