ดูหนังออนไลน์
Business

ยอม!! การบินไทย ทำข้อตกลงสหภาพ ‘ไม่ตัดเงินเดือน’ ถ้าพนักงานไม่ยอมผู้บริหารการบินไทยยอมถอย ทำข้อตกลงร่วมกับสหภาพแรงงาน ไม่ตัดเงินเดือน ถ้าพนักงานไม่ยอม คงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไว้ตามสภาพการจ้างเดิม

นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา  ตน และตัวแทนสหภาพฯ เดินทางไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อเข้าหารือกับนางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล (DB) ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ตามที่กระทรวงแรงงานได้นัดให้ 2 ฝ่ายมาเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา

ก่อนหน้านี้ สหภาพฯ ร้องเรียนว่า ถูกละเมิดสภาพการจ้างงาน และลดเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม หลังจากที่บริษัทเปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจ มาเป็นบริษัทเอกชน และออกประกาศข้อบังคับการจ้างงานฉบับใหม่ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งให้เปิดเวทีเจรจาต่อรองร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร และสหภาพฯ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาขึ้นมาเจรจา จนได้ข้อยุติ

ภายหลังการหารือสหภาพ และฝ่ายบริหาร ได้ตกลงที่จะการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU)

  • ไม่ตัดเงินเดือน หากลูกจ้างไม่ยินยอม และสำหรับพนักงานระดับล่างคือระดับ 1-7 สหภาพฯ ร้องขอให้ฝ่ายบริหารอย่าหักเงินเดือนพนักงานกลุ่มนี้ แม้จะเซ็นยินยอมแล้วก็ตาม
  • การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหาร ที่จะแจ้งพนักงานทราบ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ซึ่งสหภาพฯ ได้รวบรวมคำถาม และปัญหาอุปสรรคถึงผลกระทบที่พนักงานได้รับ และจะนำส่งฝ่ายบริหารเพื่อตอบข้อข้องใจต่างๆของพนักงาน
  • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทที่เขียนขึ้นมาใหม่นั้น จะต้องคงสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานไว้ตามสภาพการจ้างเดิม จนกว่าจะมีการทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยผู้ทำแผนฯ

ตัวแทนของทั้ง 2 ฝ่ายได้แจ้งกับพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานว่าจะร่วมกันปรึกษาหารือด้วยระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team