ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ราชกิจจาฯ’ ประกาศ!! 6 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 6 ฉบับ เกี่ยวกับการให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 6 ฉบับ เกี่ยวกับการให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ประกอบด้วย

  1. พรรคพลังรัก
  2. พรรคชาติพันธุ์ไทย
  3. พรรคพัฒนาประเทศไทย
  4. พรรคฐานรากไทย
  5. พรรคพลังครูไทย
  6. พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย

โดยรายละเอียดสิ้นสภาพ 6 พรรคการเมือง จำนวน 6 ประกาศ มีดังต่อไปนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team