CSR

ทส. ลงพื้นที่หนองแขม มอบถุงยังชีพ ต้านภัยโควิด-19

ทส.เดินหน้ากิจกรรม “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพ 350 ชุด ให้ประชาชนในในเขตหนองแขม และพื้นที่ใกล้เคียง รวม 9 พื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19

วันนี้ (24 มิ.ย.) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนประดิษฐ์เจริญ ซอยเลียบคลองภาษีเจริญ เขตหนองแขม กทม. มอบถุงยังชีพ ภายใต้กิจกรรม “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” จำนวน 350 ชุด ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เขตหนองแขมและพื้นที่ใกล้เคียง รวม 9 พื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด

โดยมี นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตหนองแขม นางดวงเดือน เอี่ยมสะอาด ประธานชุมชนประดิษฐ์เจริญ และนางสาววรรษิตา อาศัยศาสน์ ประธานเครือข่าย ทสม. เขตหนองแขม พร้อมด้วย เครือข่าย ทสม.และพี่น้องประชาชนเขตหนองแขม ให้การต้อนรับ

​นายรัชฎา กล่าวว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต รายได้ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนไทย ทส. จึงได้จัดกิจกรรม “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมใจ ต้านภัยโควิด– 19” ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆ ใน กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา

วันนี้นับเป็นครั้งที่ 17 แล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เสนอทส. ให้ชุมชนเขตหนองแขมเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ รวม 9 พื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนประดิษฐ์เจริญ พื้นที่บ้านเช่า พื้นที่พระปิ่น 4 พื้นที่สวัสดิการ 1 พื้นที่ดิษฐ์ณรงค์ พื้นที่หมู่ 1 หนองแขม พื้นที่หมู่บ้านหนองแขมเลียบเหนือ พื้นที่สวัสดิการทหารเรือ และพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ (ชุมชนบางบอน ชุมชนบางขุนเทียน ชุมชนจอมทอง และชุมชนราษฎร์บูรณะ)

​​อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆอยู่เป็นระยะๆ ทส. และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังคงห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอให้ทุกคนอย่าประมาท ดังเห็นได้จากการกลับมาระบาดรอบ 2 ของหลายประเทศในช่วงเวลานี้ ขอให้คงการดำเนินชีวิตประจำวันแบบ “New Normal” ไว้ ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและหมั่นล้างมือ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการรวมตัวของผู้คน จำนวนมาก

​ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมใจต้านภัยโควิด-19” เลขที่บัญชี 184-0-11381-2

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team