ดูหนังออนไลน์
Business

‘รถทัวร์ บขส.’ วิ่งสายเหนือเพิ่ม 7 เส้นทาง เตรียมเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วันปลดล็อกขายตั๋ว 70% “รถทัวร์ บขส.” เปิดวิ่งภาคเหนือเพิ่ม 7 เส้นทาง เตรียมเปิดให้จองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้าได้ 90 วัน

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ในฐานะรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีการผ่อนคลายให้จัดที่นั่งบนรถโดยสาร (รถทัวร์) ได้ไม่เกิน 70% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดรถทัวร์ บขส.

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน บขส. จึงได้เพิ่มเที่ยววิ่งและเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือเพิ่มเติม จากเดิมที่เปิดให้บริการ จำนวน 15 เส้นทาง เพิ่มเป็น 22 เส้นทาง เช่น

 • กรุงเทพฯ – น่าน
 • กรุงเทพฯ – ลำปาง
 • กรุงเทพฯ – ตาก
 • กรุงเทพฯ – แม่สอด
 • กรุงเทพฯ – แม่สาย
 • กรุงเทพ – ท่าช้าง
 • กรุงเทพฯ – บ้านท่าตอน
 • กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ –สุโขทัย
 • กรุงเทพฯ – กำแพงเพชร
 • กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์
 • กรุงเทพฯ –เชียงราย
 • กรุงเทพฯ – พิษณุโลก
 • กรุงเทพฯ – ลำพูน
 • กรุงเทพฯ –สวรรคโลก
 • กรุงเทพฯ – พิจิตร
 • กรุงเทพฯ –เชียงของ
 • กรุงเทพฯ – เชียงคำ
 • กรุงเทพฯ – จอมทอง
 • กรุงเทพฯ –คลองลาน

ผู้โดยสารสามารถสอบถามเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th  หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว www.busticket.in.th , www.pns-allthai.com , www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven โดย บขส. เตรียมขยายเวลาให้ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน ภายในเดือนมิถุนายนนี้ด้วย

รถทัวร บขส.

ขึ้น “รถทัวร์ บขส.” แบบ New Normal

ทั้งนี้ บขส. ยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีการเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด

จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) บนรถทัวร์ หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบน รถทัวร์ บขส. และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถ เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น

พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และอยู่บนรถโดยสาร นอกจากนี้ได้ติดตั้งจุดบริการเจลล้างมือ และเพิ่มความถี่ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง

รถทัวร์ บขส.

คลายล็อกเฟส 4 ปลดล็อกเดินทาง

ศบค. มีมติเห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 หรือ คลายล็อกเฟส 4 พร้อมยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

จากปัจจัยดังกล่าว รถทัวร์ บขส. จึงกลับมาเปิดวิ่ง เส้นทางภาคเหนือ เพิ่มอีก 8 เส้นทาง จากเดิมที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 7 เส้นทาง รวมเป็น 15 เส้นทาง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และเพิ่มเป็น 22 เส้นทางในปัจจุบัน (24 มิ.ย. 63)

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคตะวันออก เปิดให้บริการ จำนวน 22 เส้นทาง ยกเว้น 4 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง 9907 กรุงเทพฯ (มอเตอร์เวย์) จันทบุรี , เส้นทาง 904 กรุงเทพฯ-สระบุรี , เส้นทาง 921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ และเส้นทาง 825 ทอ สุวรรณภูมิ – หนองคาย ส่วนภาคใต้ เปิดให้บริการทุกเส้นทางแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE