ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ครม.ไฟเขียว การเคหะฯ กู้เงิน 2,000 ล้าน เสริมสภาพคล่องการเคหะฯ กู้เงิน 2,000 ล้าน เสริมสภาพคล่อง เป็นเงินทุนหมุนเวียน หลังออกสารพัดมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า ช่วงโควิด -19 ทำขาดสภาพคล่อง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) หรือ การเคหะฯ กู้เงิน 2,000 ล้าน เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ในการดำเนินกิจการทั่วไป

การเคหะฯ กู้เงิน

ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าว เป็นไปตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกันเงินต้น และดอกเบี้ย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

เหตุผลในการกู้เงินครั้งนี้ เนื่องจาก ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วน ในการช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผู้มีรายได้น้อย

สำหรับ มาตรการช่วยเหลือ เยียวยา โควิด – 19 ของการเคหะฯ ที่ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ได้แก่

  • พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน (งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าซื้อ อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ที่ดินแปลงโล่ง
  • พักชำระเงินดาวน์หรือเงินจอง สำหรับลูกค้า ที่ทำสัญญาจอง หรือสัญญาจะซื้อจะขาย 3 เดือน (งวด เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)
  • ปลอดค่าเช่า 3 เดือน (งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ให้กับกลุ่มลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ที่ดิน กับการเคหะแห่งชาติโดยตรง, ผู้เช่าแผงตลาดร้านค้ารายย่อย ที่ทำสัญญาตรง กับการเคหะแห่งชาติ และ ผู้เช่ารายย่อย ที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร
รัชดา ธนาดิเรก
  • ลดค่าเช่า 50% ระยะเวลา 3 เดือน (งวด เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ให้ผู้เช่ารายย่อยใน พลาซ่า หรือ ตลาดเช่าเหมา
  • พักชำระเงินมัดจำ เงินจอง (เงินดาวน์) สำหรับลูกค้า สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญาจอง

มาตรการช่วยเหลือ ช่วงโควิดดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ และสภาพคล่องทางการเงิน ของการเคหะแห่งชาติ ทั้งการขายโครงการ การรับชำระค่าเช่า และค่าเช่าซื้อ ที่ต่ำกว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้ การเคหะแห่งชาติ มีสภาพคล่องเพียงพอ รองรับการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงัก ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินดังกล่าว ทั้งนี้ การเคหะฯ จะทำการกู้ เฉพาะวงเงินที่จำเป็นเท่านั้น

ขณะที่ คุณสมบัติลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือ ต้องประกอบด้วย 1. เป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ทั้งทางตรง และทางอ้อม 2. ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

3. เป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย และ 4. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ หรือ ผู้รับบำนาญ จากส่วนราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT