Business

ลุ้น! ‘บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เงิน 3,000 บาทโอนเข้าเดือนนี้ หรือต้องรอ ก.ค.

ลุ้น! บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท เงินโอนเข้าบัตรฯ ปลายเดือนนี้ 2 งวดแรก หรือต้องรอถึงเดือน ก.ค. รับโอนทีเดียว 3 งวด

โครงการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1,164,222 ราย ซึ่งไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลมาก่อน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท

ในโครงการนี้ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล็อตเก็บตก จะได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 1,000 บาท 3 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมแล้ว 3,000 บาท โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินผ่านบัตรฯ แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม

แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจาก กระทรวงการคลัง ว่า จะจ่ายเงินเมื่อใด?

ด้านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 02 109 2345 ก็แจ้งว่า ล่าสุดวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า โครงการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท จะโอนเงินเข้าบัตรฯ วันไหน เนื่องจากต้องรอให้ภาครัฐและกระทรวงการคลังประกาศความชัดเจนก่อน แต่ยืนยันว่า “มีโครงการแน่นอน”

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท

3,000 บาท ได้เมื่อไหร่

ทั้งนี้ เมื่อย้อนฟังข้อมูลจากนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ก็พบว่า การจ่ายเงินเป็นไปได้ 2 แบบ คือ

  • จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 งวด 2,000 บาท และแบ่งจ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 2563 อีก 1 งวด 1,000 บาท
  • จ่ายเงินทั้งหมด 3 งวด 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคม 2563

ดังนั้น ในช่วงเวลาอีก 8 วันที่เหลือของเดือนนี้ ระหว่างที่ 23-30 มิถุนายน 2563 ต้องรอลุ้นว่า กระทรวงการคลังจะโอนเงิน 2,000 บาทแรกได้หรือไม่ หรือต้องยกยอดไปจ่ายเดือนกรกฎาคมทั้งหมดเลย 3,000 บาท

โดยนายลวรณ กล่าวไว้ว่า อยากจ่ายให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ แต่การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังดำเนินกระบวนการต่างๆ แล้วเสร็จเมื่อใด ถ้าดำเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะจ่ายเงินให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2563 จำนวน 2 งวด รวมเป็นเงิน 2,000 บาท และจะจ่ายงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย จ่ายวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2563 อีก 1,000 บาท

แต่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่า ถ้ากระบวนการต่างๆ เสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ แต่เลื่อนการจ่ายเงินออกไปเป็นวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 แทน จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าหรือไม่ เพราะรออีกเล็กน้อย ประชาชนก็จะได้รับเงิน 3 งวดในครั้งเดียว รวม 3,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการเสร็จไม่ทันเดือนมิถุนายน 2563 ก็ต้องจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 3 งวด รวม 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคม 2563 เหมือนกัน

“ตอนนี้กำลังเร่งให้เร็วที่สุด สมมุติถ้าเสร็จปลายเดือนนี้ ประชาชนก็ได้รับเงิน 2 งวดแรก คืองวดเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท แต่ถ้าเลื่อนออกไปอีกหน่อย เป็นวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ประชาชนก็จะได้รับ 3 งวดเลย จะเป็นประโยชน์กว่าไหม กำลังพิจารณา แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กระบวนการต่างๆ ด้วยว่าจะเสร็จเมื่อใด” นายลวรณเคยกล่าวไว้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท

สิทธิประโยชน์ บัตรคนจน

สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เป็นบัตรที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือพร้อมจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่มี่รายได้น้อยทั่วประเทศ

โดยนอกจากวงเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิ์ประโยชน์อื่นๆ อีก 7 ด้านในปัจจุบัน ได้แก่

สิทธิ์ที่ 1 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

สิทธิ์ที่ 2 ส่วนลดสำหรับการซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

สิทธิ์ที่ 3 ค่าเดินทาง/รถโดยสารสาธารณะ

สิทธิ์ที่ 4 เงินพิเศษผู้สูงอายุ

สิทธิ์ที่ 5 เงินคืนภาษี VAT 5%

สิทธิ์ที่ 6 ส่วนลดค่าไฟ

สิทธิ์ที่ 7 ส่วนลดค่าน้ำประปา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team