ดูหนังออนไลน์
Politics

เกณฑ์ทหารปีนี้!! ‘กองทัพบก’ เตือนผู้เข้ารับการตรวจเลือกต้องแก้หมายเรียกใหม่เกณฑ์ทหารปีนี้!! “กองทัพบก” แจ้งเตือนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ทุกคน ต้องไปแก้ไขหมายเรียกใหม่ เริ่ม 26 มิ.ย. – 22 กรกฎาคมนี้ ย้ำเน้น Social Distancing ป้องกันโควิด

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นเหตุผลให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก จำเป็นต้องประกาศเลื่อน การตรวจเลือกทหารกองประจำการ จากเดิมที่กำหนดไว้ ระหว่าง 1 – 12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นห้วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 และการตรวจเลือกในปีนี้ จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19

เกณฑ์ทหารปีนี้

โดยปรับเป็นวิถีปฏิบัติใหม่ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อาทิ การเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการตรวจเลือกมากขึ้น มีจำกัดจำนวนทหารกองเกิน ในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือก จะจำกัดไม่เกินวันละ 500 คนในแต่ละหน่วย เพื่อลดความแออัด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสาธารณสุข รวมทั้งขอความร่วมมือญาติ ไม่ให้ตามมาเชียร์บุตรหลานเหมือนอย่างปีที่ผ่านๆ มาเพื่อความปลอดภัย ขณะเดียวกัน ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย

ส่วนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2542) กับผู้ที่มีอายุ 22-29 (เกิด พ.ศ.2534 – 2541) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

สิ่งสำคัญคือ ในปีนี้ที่ทหารกองเกินหรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ การไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร

เกณฑ์ทหารปีนี้
ภาพจาก Army Spoke Team

ขณะเดียวกัน ให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่า ต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือ ต้องการการผ่อนผัน โดยหลังแก้ไขหมายเรียกแล้ว จะต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ให้ตรงกับ วัน เวลา สถานที่ ตามหมายเรียกใหม่

ทั้งนี้ มีเวลาถึง 27 วัน ในการไปยื่นแก้ไขหมายเรียก ดังนั้น ควรหาวันเวลาที่สะดวกที่สุด ถ้ามีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปแก้ไขหมายเรียกได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทน แต่หากไม่ไปแก้ไขหมาย หรือส่งตัวแทนไปดำเนินการจะมีความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

“สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นทหาร ให้ยื่นสมัครในวันที่ไปแก้ไขหมายเรียกได้เลย ซึ่งในปีนี้จะได้รับคะแนนพิเศษอีก 5 คะแนน รวมกับของเดิมเป็น 15 คะแนน ทันทีหากตัดสินใจสมัครเป็นทหารในวันดังกล่าว ซึ่งจะมีผลต่ออนาคต หากอยากรับราชการหลังจากพ้นระยะเวลาการเป็นทหารกองเกินแล้ว ซึ่งปีนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้” รองโฆษกกองทัพบก ระบุ

กองทัพบก จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญ และขอให้ได้เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการตกลงใจว่า จะเข้ารับการตรวจเลือก ในกลุ่มบุคคลประเภทใด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการนัดหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการตรวจเลือก ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการ เกณฑ์ทหารปีนี้ ได้ที่ Facebook : กองการสัสดี เว็บไซด์ www.sassadee.rta.mi.th หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 02-223-3259

ขณะที่เฟซบุ๊ก Army Spoke Team ระบุว่า ไปแก้ไขหมายเรียกฯ คนที่จะต้องตรวจเลือกทหารในปีนี้… ต้องไปนะครับ..

การแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.35 )‬ กำหนดใน วันที่ ‪26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563‬

‪ชายไทย/ทหารกองเกินทุกนายที่ตอนนี้ได้รับเอกสาร แบบสด.35 อยู่ในมือแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่สัสดี ณ ที่ว่าการอำเภอหรือ สำนักงานเขต เพื่อ‬

‪1. แก้ไขวันเวลาสถานที่ในการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 นี้‬ ใหม่

‪2. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นทหาร ให้ยื่นสมัครในวันที่ไปแก้ไขหมายเรียกได้เลย ส่วนผู้ที่จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน ก็ให้แจ้งในวันนั้นเช่นกัน

3. หลังแก้ไขหมายเรียกแล้ว จะต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ให้ตรงกับ วัน เวลา สถานที่ ตามหมายเรียกใหม่

– มีเวลาถึง 27 วัน ในการไปยื่นแก้ไขหมายเรียก ดังนั้นควรหาวันเวลาที่เราสะดวกที่สุด

– ถ้ามีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปแก้ไขหมายเรียกได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทน

“หน้าที่ชายไทย พร้อมใจไปตรวจเลือก”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team