ดูหนังออนไลน์
Business

เลิกเว้นที่ว่าง! ไฟเขียว 1 ก.ค. ครอบครัวขึ้น ‘รถเมล์-รถไฟฟ้า’ นั่งติดกันได้คลายล็อกการเดินทาง! ไฟเขียว 1 ก.ค. นี้ ครอบครัวเดียวกันขึ้น “รถเมล์-รถไฟฟ้า” นั่งติดกันได้ แต่เดินทางระยะไกล “รถทัวร์-รถไฟ” เงื่อนไขยังเหมือนเดิม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทุกโหมดให้รับทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศที่เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยพบว่า หากผู้โดยสารอยู่รวมกันไม่เกิน 50 นาที และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด โอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเป็นศูนย์

ทางรัฐบาล ชและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) จึงได้พิจารณาคลายล็อกเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ จากเดิมที่ต้องโดยสารแบบที่นั่งเว้นที่นั่ง ก็ให้สามารถนั่งติดกันได้ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่เดินทางมาด้วยกันตลอด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางด้วยเท่านั้น

“ขณะนี้ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องข้องกับการเดินทางในทุกโหมดการเดินทาง ไปจัดทำแผนและวิธีปฏิบัติในการไม่ต้องเว้นที่นั่งในระบบขนส่งสาธารณะตามมาตรการดังกล่าวแล้ว เช่น ติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ว่ามาด้วยกัน เป็นต้น คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในต้นสัปดาห์หน้า และจะเริ่มคลายล็อกการนั่งเว้นที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป” นายศักดิ์สยามกล่าว

ก่อนจะเริ่มปฏิบัติต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะได้เข้าใจวิธีปฏิบัติ และไม่ให้เกิดปัญหา รวมทั้งมีคำถามว่าทำไมคนนี้นั่งติดกันได้ และทำไมคนนี้นั่งติดกันไม่ได้ นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำหรับในระยะแรกนี้ การอนุญาตให้นั่งติดกันได้ โดยไม่ต้องเว้นที่นั่งนั้น จะดำเนินการในระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน 50 นาทีก่อน เช่น รถไฟฟ้า และ รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) เป็นต้น

แต่ในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะที่เดินทางข้ามจังหวัด และใช้เวลาในการเดินทางเกิน 50 นาที เช่น รถไฟ และ รถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัด (รถทัวร์) ยังต้องดำเนินการมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยการนั่งเว้นที่นั่งตามเดิม และที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง รัฐบาล และศบค. ยังไม่ต้องการให้ลดมาตรฐานลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE