Digital Economy

‘NOSTRA GeoData’ เจาะ อสังหาฯ รีเทล ลิสซิ่ง-สินเชื่อ หนุนดาต้าช่วยธุรกิจฟื้นตัว

นอสตร้า ชู NOSTRA GeoData ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ เก็บ Location Data กว่า 2.2 ล้านตำแหน่ง เจาะกลุ่มอสังหาฯ รีเทล ลิสซิ่ง-สินเชื่อ หนุนดาต้าช่วยธุรกิจฟื้นตัว

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า จากรายงานของ ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คาดการณ์มูลค่าตลาด Data Analytics ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 2.8 หมื่นล้านบาทในปี 2561 เป็น 9.2 หมื่นล้านบาทในปี 2568 โตเฉลี่ย 18.3% ต่อปี

วิชัย แสงหิรัญวัฒนา

 

ดังนั้น ดาต้า หรือข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นตัวแก้เกมให้ธุรกิจพลิกฟื้นกลับมาเป็นปรกติได้ดีที่สุด โดยข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ ที่หน่วยงานเก็บรวบรวมไว้ หากเสริมด้วยข้อมูลปัจจัยภายนอก จะให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจได้มากกว่าหลายเท่าตัว

จากแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว บริษัทจึงได้พัฒนา NOSTRA GeoData ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ให้มีศักยภาพ ด้วยการระบุพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อย่างแม่นยำ สำหรับช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในยุคความปกติใหม่ (New normal)

ทั้งนี้ หลังจากมาตรการคลายล็อกดาวน์เฟส 4 หลายธุรกิจเร่งเครื่องฟื้นธุรกิจเข้าสู่สภาวะปกติ NOSTRA GeoData ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วย หนุนธุรกิจฟื้นตัว ในการวางกลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง สามารถระบุพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ จากการเก็บ Location Data ในชั้นข้อมูลกว่า 2.2 ล้าน ตำแหน่ง และอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา

การมี Location Data จำนวนมาก จะช่วยธุรกิจวางแผน และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยข้อมูลจาก NOSTRA GeoData จะวิเคราะห์เจาะลึกหาพื้นที่ศักยภาพในการทำธุรกิจ ที่ไม่ใช่แค่ทำเลที่ตั้ง แต่รวมถึงค้นหากลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของคู่แข่งขัน ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ และความสำเร็จในแต่ละพื้นที่

หลังจากนั้น จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับ ซอฟต์แวร์ประมวลผล Business Intelligence ต่าง ๆ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ ไปประกอบการวางแผนเชิงพื้นที่ ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นการเพิ่มมิติในการวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ NOSTRA GeoData ได้แบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 4 รูปแบบ คือ

  • ข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Point) เช่น ตำแหน่งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันมีมากกว่า 2.2 ล้านตำแหน่งในประเทศไทย
  • ข้อมูลเชิงเส้น (Line) เช่น ถนน เส้นทางระบบขนส่งมวลชน เส้นทางรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน
  • ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Polygon) เช่น ขอบเขตการปกครอง ขอบเขตแหล่งน้ำ ขอบเขตของตำแหน่งสถานที่สำคัญต่าง ๆ
  • ข้อมูลทางสถิติศาสตร์ (Statistics) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากร ข้อมูลจำนวนครัวเรือน ข้อมูลประชากรจำแนกรายอายุ ข้อมูลรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน

ทั้งนี้ 3 ธุรกิจ หลักที่ควรนำ NOSTRA GeoData ไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพขยายโครงการ, ลิสซิ่ง-สินเชื่อ รถจักรยานยนต์และ สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยวิเคราะห์และช่วยตัดสินใจในการขยายสาขาไปยังทำเลที่ถูกต้อง และ ธุรกิจค้าปลีก ที่สามารถนำข้อมูลไป วิเคราะห์การตั้งสาขาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามจากสถิติข้อมูลพบว่า ธุรกิจที่ได้นำข้อมูลเชิงพื้นที่ไปใช้ประโยชน์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง/การนำทาง หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจค้าปลีก(รีเทล) ธุรกิจการเงิน และอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการ Geospatial Data Analytics เพื่อช่วยธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก อย่าง สตาร์ทอัพหรือเอสเอ็มอี และรัฐวิสาหกิจวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมีทีม Data Scientists ที่มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์และข้อมูลโลเคชันคอนเท้นต์จากนอสตร้าแมพ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT