Opinions

สำรวจความพร้อมอาคารสถานที่หลังคลายล็อกดาวน์!

The Bangkok Insight Editorial Team
1111

บรรยากาศของกรุงเทพมหานครเริ่มค่อยๆ กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง จากที่ภาครัฐได้มีประกาศผ่อนคลายมาตรการเข้มข้นที่ออกมาก่อนหน้านี้ นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีในเชิงจิตวิทยาทำให้ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น เราจึงได้เห็นห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ที่มีการคัดกรองและจำกัดผู้เข้าใช้บริการ ตลอดจนลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม เราต้องมาทบทวนกันว่าเมื่อมีการคลายล็อกดาวน์นี้ การจัดการเรื่องอาคารสถานที่มีความพร้อมและสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากอาคารที่ไม่ได้เปิดใช้งานก่อนหน้านี้นั้นอาจจะดูเหมือนอาคารถูกปิดไม่ได้ใช้งานและไม่มีอะไรให้ดูแลกันมากนัก แต่ในความเป็นจริงเมื่อไม่ได้ใช้ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ ดังตัวอย่างจากภาพข่าวห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศที่ปิดให้บริการไปนานจนทำให้สินค้าประเภทเครื่องหนังได้รับความเสียหายจากเชื้อรา

สำหรับแนวทางการดูแลอาคารสำนักงานนั้น ปัจจุบันพลัสฯ ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ดูแลอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าจำนวน 26 โครงการ คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 1,600,000 ตร.ม. จากประสบการณ์ในการดูแลส่วนนี้ จึงมีข้อแนะนำดังนี้

ระบบปรับอากาศเป็นส่วนที่ทำความเย็นและรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยอากาศจากภายในอาคารและอากาศจากภายนอก (Fresh air) มาหมุนเวียนในระบบ ซึ่งปกติอากาศทั้งสองส่วนนี้จะต้องผ่านการกรองเพื่อเอาฝุ่นละอองที่ปะปนมากับอากาศออกอยู่แล้ว แต่การดูแลระบบปรับอากาศให้ปราศจากเชื้อโรคต้องมีการดูแลเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้น คือ

  • เพิ่มความถี่การล้างทำความสะอาด Filter ให้มากขึ้นจากรอบการล้างปกติ รวมถึงการเพิ่มการล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • การฆ่าเชื้อในระบบท่อจ่ายลม เช่น การอบและหมุนเวียนก๊าซโอโซนไปส่วนต่างๆ

ระบบเติมอากาศและระบบระบายอากาศ เป็นระบบการระบายอากาศภายในอาคารออกสู่ภายนอกและหมุนเวียนเอาอากาศภายนอกเข้ามาภายในอาคาร ซึ่งหากมีเชื้อโรคตกค้างอยู่ภายในอาคาร การเวียนอากาศภายในอาคารให้มีความเจือจางลงก็เป็นส่วนช่วยให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้น หลายอาคารที่ผ่านมาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับระบบเหล่านี้ บางแห่งถึงขั้นปิดระบบหรือไม่มีการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้

นายชาญ ศิริรัตน์

ดังนั้น การดูแลให้ระบบสามารถทำงานในการระบายออกและเติมอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยขั้นต่ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมาก

ช่วงที่มีการปิดอาคารสำนักงานนั้น การดูแลอาคารยังต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทีมบริหารทรัพยากรอาคารและระบบวิศวกรรม ยังคงทำงาน เนื่องจากงานระบบงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาด ยังต้องมีผู้ดูแล เนื่องจากระบบของอาคารยังมีการทำงานอยู่ และจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น ไฟฟ้าลัดลงจร เพลิงไหม้ หรือมีน้ำรั่วในอาคาร รวมถึงการบุกรุกอาคาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จะสามารถเข้าจัดการปัญหาได้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคระบาดโดยเคร่งครัด ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าทำงาน มีสวัสดิการที่พร้อมดูแลเรื่องการตรวจเชื้อโควิด-19 และการรักษา เนื่องจากเป็นพนักงานในกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยปรับจำนวนพนักงานที่ต้องเข้าไปทำงานในตึกลงให้เหมาะสมและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ถัดมาคือการทำ Big Cleaning โดยทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในทุกจุดบริการ ทั้งบริเวณภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร และสามารถอบโอโซนฆ่าเชื้อเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะอาด สร้างสุขอนามัยที่ดีและเสริมความมั่นใจให้ผู้ใช้อาคารอุ่นใจและปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรค

เมื่อเปิดให้บริการ จำเป็นต้องมีการคัดกรองผู้เข้าออกอาคารอย่างเคร่งครัด ให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดแบบเชิงรุก กำหนดตารางทำความสะอาดภายในอาคารอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกัน ควบคุมสุขอนามัยของคนในอาคารให้เหมาะสม และมีมาตรการควบคุมดูแลเรื่องการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อลดความแออัด ตลอดจนยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมยกระดับมาตรการ มีแนวทางการดูแลให้คนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของตึก กลุ่มพนักงาน ลูกค้า ให้ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วน ที่เราต้องปรับตัวกันให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ New Normal โดยหากทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือร่วมใจกันเฝ้าระวังและให้ความร่วมมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาด ก็จะช่วยควบคุมการระบาดของโรคไว้ได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปอีกครั้ง

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (www.plus.co.th )

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow