ดูหนังออนไลน์
Business

ครม. ปรับเกณฑ์ บ้านล้านหลัง เพิ่มราคา-วงเงินกู้ 1.2 ล้าน

ปรับเกณฑ์ บ้านล้านหลัง ครม. เห็นชอบเพิ่มราคาซื้อขาย และวงเงินกู้ เป็นไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้น 4,500 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์ บ้านล้านหลัง กรณีลูกค้ารายย่อย (Post Finance) โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายและวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยเป็นไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท

ปรับเกณฑ์ บ้านล้านหลัง

ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน และ เพิ่มโอกาสให้ประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายของ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส.

สำหรับการ โครงการบ้านล้านหลัง กำหนดกรอบวงเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้ารายย่อย จำนวน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน ปีที่ 1 – ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี

นอกจากนี้ ยังฟรีค่าธรรมเนียม 4 อย่าง ได้แก่ 1. ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2. ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน 3. ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 4. ฟรีค่า จดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

ฉัตรชัย ศิริไล

ส่วนกรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- ปีที่ 3 คงที่ 3.00% ต่อปี โดยกรณีลูกค้ากู้ 1.2 ล้านบาท จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่ 4,500 บาท/เดือนเท่านั้น

ล่าสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 พบว่ามีผู้ติดต่อยื่นคำขอกู้ โครงการบ้านล้านหลัง แล้ว 29,813 ราย วงเงินรวม 21,970 ล้านบาท โดย ธอส. อนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้มีบ้านเป็นของตนเองแล้วทั้งสิ้น 28,278 ราย วงเงินกู้ 20,106 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ 50,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2564

การที่ ครม. เห็นชอบให้ ปรับเกณฑ์ บ้านล้านหลัง โดยเพิ่มราคาซื้อขาย และวงเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชน มีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัย ตามโครงการดังกล่าวได้มากขึ้น และยังกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มีความต้องการที่จะลงทุน ก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สามารถขอสินเชื่อ เพื่อพัฒนาโครงการอัตราดอกเบี้ยต่ำ กับ ธอส. นอกจากนี้ การปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ยังสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน โดยกำหนดให้กิจการที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ได้รับสิทธิประโยชน์ เฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสำคัญ คือ กรณีที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริม ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้องจำหน่ายราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) และกรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องจำหน่ายราคาหน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยต้องจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT