ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เกณฑ์ทหาร อ่านที่นี่ ทบ. ปรับแนวทางใหม่ หลังโยกงบช่วยโควิดเกณฑ์ทหาร อ่านที่นี่ ทบ. ปรับแนวทางใหม่ ลดวันตรวจเลือกฯ เหลือ 17 วัน คนสมัครใจต้องแจ้งก่อนวันตรวจคัดเลือก หลังถูกตัดงบช่วยโควิด – 19

กองทัพบก (ทบ.) ได้เสนอปรับปรุงแนวทาง การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ใหม่อีกครั้ง ดังนั้น เป็นเรื่องที่ชายไทยที่จะเข้า ตรวจคัดเลือก หรือ เกณฑ์ทหาร อ่านที่นี่ เพื่อเตรียมพร้อม โดยจะส่งให้ กระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติต่อไป

เกณฑ์ทหาร

สำหรับแนวทางที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย การลดจำนวนวันตรวจเลือกฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 26 กรกฏาคม – 23 สิงหาคม 2563 เว้นวันที่ 28 กรกฏาคม และ 12 สิงหาคม หรือ รวม 27 วัน เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 23 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม โดยเว้นวันที่ 28 กรกฏาคม หรือรวม 17 วัน

การลดจำนวนวันตรวจเลือกฯ เนื่องจาก ทบ.ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อไปสนับสนุนรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้ลดลงมาเป็นลำดับ จนรัฐบาลได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนแล้ว

ดังนั้น จำนวนคนที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ จากเดิมกำหนดไว้วันละไม่เกิน 150 คน ให้ปรับเพิ่มเป็นวันละไม่เกิน 500 คน/หน่วย ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไปกว่า 50%

อย่างไรก็ตาม มาตรการการควบคุม และเฝ้าระวังโรค ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ยังคงมีความเข้มข้น และให้หน่วยตรวจเลือกฯปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังเสนอปรับปรุง แนวทางการขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน และ การสมัครใจเข้ารับราชการ จะต้องแจ้งความประสงค์ ที่หน่วยสัสดีเขต ในภูมิลำเนาของตน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฏาคม 2563 จึงไม่สามารถขอสละสิทธิ์ หรือสมัครใจได้ระหว่างวันที่มีการ ตรวจคัดเลือกฯ ตามเดิม

ส่วนกำหนดส่ง ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 เข้าหน่วย กำหนดไว้วันที่ 1 กันยายน 2563 และ รับ – ส่งทหารกองประจาการข้ามเขตกองทัพภาค ในวันที่ 3 กันยายน 2563 สำหรับทหารกองประจาการ ผลัดที่ 2 ยังคงส่งเข้าหน่วย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ตามเดิม

ขณะเดียวกัน ยังได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่ สานักงาน ป.ป.ส.ต้องการ ตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะของทหารกองเกินฯ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นชายไทยมารวมตัวกัน มีความเสี่ยงสูง ที่จะเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด

ดังนั้น ทบ. จึงให้จัดการประชุม เพื่อพิจารณาหาแนวทางการ ตรวจหาสารเสพติด โดยเชิญหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมฯ เพื่อหาแนวทางที่รอบคอบ และเหมาะสมเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป จากเดิมที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงแรก ได้งดเว้นการ ตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะผู้เข้ารับการ ตรวจคัดเลือกฯ เพื่อลดความเสี่ยง

สำหรับชายไทย ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก ในปีนี้ คือผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือ เกิดในปี พ.ศ. 2542 กับ ผู้ที่มีอายุ 22 – 29 ปี หรือเกิด ปี พ.ศ. 2534 – 2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการ ตรวจคัดเลือกฯ หรือ เคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT