PR News

‘DOW’ หนุนหมุนเวียนพลาสติก ‘Circular in Action’

ดาว ร่วมแสดงพลังสนับสนุน Circular in Action ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ โดย PPP Plastics 

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) ร่วมแสดงพลังสนับสนุน PPP Plastics ในโครงการ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic หรือ ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอป พ้อยท์ พร้อมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอีกกว่า 60 องค์กร ณ เซ็นทรัล วิลเลจ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน Circular Economy ด้วยการนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรมกับโครงการ มือวิเศษ x วน โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team