ดูหนังออนไลน์
Business

ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว คืนนี้ ‘รถไฟฟ้า’ วิ่งถึงเที่ยงคืน ‘รถเมล์’ มีกะสว่างศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 (คลายล็อกเฟส 4) มีผลในวันนี้ (15 มิ.ย. 63) และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน (ยกเลิกเคอร์ฟิว) มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. เมื่อวานนี้ (14 มิ.ย. 63) เป็นต้นมา

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้าและรถเมล์ จึงกลับมาให้บริการตามปกติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ยกเลิกเคอร์ฟิว

“รถเมล์” กลับมาวิ่งกะสว่าง

หลังจาก ศบค. ยกเลิกเคอร์ฟิว และคลายล็อกเฟส 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ก็คาดว่าจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) เพิ่มขึ้นเป็นวันละประมาณ 650,000 คน ขสมก. จึงปรับแผนการเดินรถเมล์ ดังนี้

  • จัดรถออกวิ่ง 100 % หรือ 3,000 คันต่อวัน หรือจัดรถออกวิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา โดยมีเที่ยววิ่งเฉลี่ย วันละประมาณ 25,000 เที่ยว
  • ให้บริการรถเมล์ทุกเส้นทางตามเวลาปกติ รวมทั้งจัดรถเมล์ให้บริการตลอดคืน (รถกะสว่าง) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • ขสมก. ยังคงดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

ด้านผู้ใช้บริการ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการรถเมล์ ผู้ใช้บริการจะต้องนั่ง และยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป

เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกน QR Code ไทยชนะ บนรถเมล์ เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด

ยกเลิกเคอร์ฟิว “รถไฟฟ้า” วิ่งถึงเที่ยงคืน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด แจ้งว่า รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะกลับมาให้บริการในเวลาปกติ 05.30 – 24.00 น. อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้

รวมถึงเพิ่มขบวนรถเสริม ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เป็น 24 เที่ยวต่อวัน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสารได้ หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมอีก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร

ทั้งนี้ แอร์พอร์ตลิงก์ยังคงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเข้มงวด, ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า, ขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไปในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นภายในขบวน รวมทั้งดำเนินการจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า ( Group Release ) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร และกำหนดจำนวนผู้โดยสารในขบวนรถไม่เกิน 520 คนต่อขบวน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง รวมถึงอาคารและลานจอดแล้วจรทุกแห่ง เป็นปกติ สอดคล้องกับการ ยกเลิกเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  • รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น.
  • รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น.
  • อาคารและลานจอดแล้วจรของ รฟม. จะเปิดให้บริการเวลา 05.00 – 01.00 น. โดยปัจจุบัน รฟม. มีที่จอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 13 แห่ง, ที่จอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จำนวน 4 แห่ง รวมถึงที่จอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง

ทั้งนี้ รฟม. ขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า ด้วยการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ รักษาระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในจุดให้บริการในสถานี เพื่อความปลอดภัยทางสุขอนามัยของทุกคน

ยกเลิกเคอร์ฟิว

รถไฟฟ้า BTS แจ้งว่าจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันนี้ คือ กลับมาให้บริการระหว่างเวลา 05.15 – 24.00 น. ดังนี้

  • สายสุขุมวิท เปิดให้บริการเวลา 05.15 น.
  • สายสีลม เปิดให้บริการเวลา 05.30 น.

พร้อมให้บริการด้วยความถี่สูงสุด สายสุขุมวิท  2.25 นาทีต่อขบวน และสายสีลม  3.45 นาทีต่อขบวน ด้านลานจอดแล้วจร สถานีหมอชิต จะเปิดให้บริการจอดรถฟรี ตามเวลาปกติ ตั้งแต่เวลา 05.00–01.00 น.

สำหรับผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ งดใส่ Face Shield เพียงอย่างเดียว

โดย BTS ยังคงเข้มงวดเรื่องมาตรการ Social Distancing และ BTS มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้โดยสาร ตั้งอยู่ทุกสถานีที่โต๊ะตรวจการทั้ง 2 ฝั่ง และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแอลกอฮอล์บนชั้นชานชาลาในช่วงเวลาเร่งด่วน

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE