ดูหนังออนไลน์
General

‘พี่ศรี’ บุกทำเนียบจันทร์นี้ ค้าน มท. ถอนสภาพที่ดิน 198 ไร่ให้นายทุน

ศรีสุวรรณ เตรียมนำชาวระยอง ร้องนายกฯ ถึงทำเนียบ ต้านมหาดไทย ถอนสภาพที่ดิน 198 ไร่ให้นายทุนทำเขตอุตสาหกรรม

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีความพยายามที่จะใช้อำนาจตาม ม.8 วรรคสอง (1)(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เพื่อออกพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ ต.บ้านแลง ต.เชิงเนิน และ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ของเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจำนวนกว่า 198 ไร่ ตกไปอยู่ในการครอบครอง และ ใช้ประโยชน์ของบริษัทเอกชนโดยสมบูรณ์นั้น

กรณีดังกล่าวถือ ได้ว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าว ชาวบ้านทั้ง 3 ตำบลยังใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งประมงหาสัตว์น้ำมาบริโภคเลี้ยงชีพ เพราะที่ดินส่วนใหญ่เป็นคลองและลำรางสาธารณะ ซึ่งสามารถปรับปรุงใช้เป็นทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวบ้านในช่วงฤดูแล้งได้ ฯลฯ

ดังนั้น การที่จะเพิกถอนที่ดินสาธารณะดังกล่าวแล้วให้นายทุนเอกชนเข้ามายึดถือ ครอบครอง ใช้ประโยชน์และห้ามชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จึงเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนั้น เมื่อคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2562 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เคยแถลงในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า “จะไม่ดำเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ให้กับภาคเอกชนโดยเด็ดขาด”

แต่ทว่ากลับมีความพยายามของข้าราชการในจังหวัดระยอง พยายามใช้อำนาจในการรวบรัดชงเรื่องผ่านกรมที่ดิน เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติถอนสภาพที่ดินดังกล่าวไปให้นายทุนเอกชนเสีย ทั้งๆที่ยังมีชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านอยู่อย่างเข้มแข็ง และยังใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาว ต.บ้านแลง ต.เชิงเนิน และ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง จะได้ร่วมกันเดินทางไปยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ตามกฎหมายเพื่อคัดค้านการถอนสภาพที่ดินสาธารณะดังกล่าว ซึ่งหากมีการเดินหน้าเพิกถอนที่ดิน จะได้ใช้เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ต่อไป

“สมาคมฯและชาวบ้านจะเดินทางไปยื่นหนังสือในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน(ตึก กพร.เดิม) ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก” นายศรีสุวรรณกล่าว

WANPEN PUTTANONT