ดูหนังออนไลน์
Business

ธอส.ตั้ง ‘ฉัตรชัย ศิริไล’ นั่งกรรมการผู้จัดการ มีผล 15 มิ.ย.นี้

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย ศิริไล  การศึกษาปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA (นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1) ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2539 -ปัจจุบัน) ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด / สำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร  สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ กรรมการผู้จัดการ

ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563) โครงการบ้านล้านหลัง โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาท ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562 พัฒนาระบบงานหลัก GHB System ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย

Application : GHB ALL Application : GHBank Smart NPA Application : GHBank Smart Booth GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment  แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight