ดูหนังออนไลน์
Business

คนไทยแห่ช้อปปิ้ง – ตัดผม หลังคลายล็อก แต่ยังหวาดโรงหนัง

หลังคลายล็อก กรุงเทพโพลล์ คนไทยเลือกไปช้อปปิ้ง เสริมสวย มากที่สุด แต่ยังไม่กล้าเข้าโรงหน้ง พบอยากให้รัฐแจกเงินให้เปล่า กระตุ้นท่องเที่ยว

กรุงเทพโพลล์ โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยไปไหน…หลังผ่อนคลายมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ” หรือ หลังคลายล็อก จากประชาชนทุกภูมิภาค 1,204 คน พบว่า ตลาด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นสถานที่ที่คนไปมากที่สุดถึง 83.1% ตามด้วย ห้างสรรพสินค้า 44.8%  และร้านเสริมสวย ร้านตัดผม 40.1%

หลังคลายล็อก คนไทยไปไหน

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์โดยรวม จะดีขึ้น และมีการคลายล็อก ให้สถานบริการเปิดมากขึ้น แต่พบว่า สถานที่ที่ประชาชนไม่คิดว่าจะไป เพราะยังกังวล เรื่องการติดเชื้อมากที่สุด คือ โรงภาพยนตร์ สูงถึง 91.1% รองลงมาคือ การใช้สนามบินภายในประเทศ 83.8% และสถานบริการ สปา ร้านนวด 81.5%

เมื่อถามถึง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงเดือน กรกฏาคม – ตุลาคม 2563 ว่าอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นฯ แบบไหน พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 51.8% อยากให้แจกเงินแบบให้เปล่า รองลงมา 24.1% เห็นด้วยกับการนำใบเสร็จค่าที่พัก ค่าอาหาร มาลดหย่อนภาษี และ 21.2% ให้วอชเชอร์ส่วนลดที่พักร้านอาหาร

สำหรับประเด็น ความคาดหวัง ต่อการหยุดชดเชย แทนวันสงกรานต์ พบว่า ประชาชน 46.6% คาดหวัง อยากให้ไปรวมกับวันหยุดยาว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รองลงมา 33.3% คาดหวังให้หยุด ในช่วงเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลย เช่น เดือนกันยายน และ 20.1% คาดหวังว่า จะได้หยุดยาวติดต่อกันไปเลย ในช่วงวันหยุดยาวช่วงใดช่วงหนึ่ง

การสำรวจดังกล่าว จัดทำขึ้น เพื่อต้องการทราบถึง สถานที่ที่ประชาชนได้ไป ภายหลังมาตรการหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ได้รับการผ่อนปรน และ สะท้อนถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงเดือน กรกฏาคม ถึง ตุลาคม 2563

นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึง ความคาดหวัง ต่อการหยุดชดเชย แทนวันสงกรานต์ โดยใช้วิธีการสำรวจ ด้วยการสุ่มตัวอย่าง จากประชาชน ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จากฐานข้อมูล ของกรุงเทพโพลล์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT