ดูหนังออนไลน์
Business

เฮ! ‘รถไฟฟ้าสายสีม่วง’ ขยายโปรโมชั่น 20 บาทตลอดสายถึงเดือน ก.ย.เฮ! “รถไฟฟ้าสายสีม่วง” ขยายโปรโมชั่น 20 บาทตลอดสายถึงเดือน ก.ย. เดินทางร่วม “สายสีน้ำเงิน” เหลือ 48 บาท ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนช่วงโควิด-19

รถไฟฟ้าสายสีม่วง

ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายนโยบายให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า  MRT สายสีม่วง ออกไปถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าชนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วานนี้ (11 มิ.ย. 63) คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ได้มีการประชุมพิจารณาในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

รถไฟฟ้าสายสีม่วง

รถไฟฟ้าสายสีม่วง 20 บาท – เดินทางต่อสีน้ำเงิน 48 บาท

มติดังกล่าวส่งผลให้ ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ยังคงได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท และจ่ายสูงสุด 20 บาทตลอดสาย จากอัตราปกติคือ จ่ายสูงสุด 42 บาท ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อ 2 สาย ระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน จะจ่ายค่าโดยสารร่วมสูงสุดเพียง 48 บาท เดินทางได้ถึง 53 สถานี จากอัตราค่าโดยสารร่วมปกติคือ จ่ายสูงสุด 70 บาท ตลอดการขยายระยะเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ ได้แก่ ส่วนลดค่าโดยสาร 50% สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี ที่มีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และส่วนลดค่าโดยสาร 10% สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษดังกล่าวเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE