ดูหนังออนไลน์
Business

ขั้นตอนลงทะเบียน SHA โรงแรม – สถานบริการต้องรู้ ฟื้นธุรกิจหลังโควิด

ขั้นตอนลงทะเบียน SHA “Amazing Thailand Safety & Health Administration” เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการโรงแรมต้องรู้ ขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็ควรที่จะรู้เช่นกัน

ทั้งนี้ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA  เป็นตราสัญลักษณ์ที่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ต้องมีในยุคการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว และ ขั้นตอนลงทะเบียน SHA ก็เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ต้องทำความเข้าใจเพื่อขอตราสัญลักษณ์ดังกล่าว

ขั้นตอนลงทะเบียน SHA

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกับมาตรฐาน “Amazing Thailand Safety & Health Administration” หรือ SHA ก่อน โดย SHA เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 10 กิจการ ได้แก่

สำหรับกิจการทั้ง 10 กิจการ ได้แก่ กิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก สถานที่จัดประชุม, สถานที่ท่องเที่ยว นันทนาการ, ยานพาหนะ, บริษัทนำเที่ยว, สปานวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า, กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว, โรงละคร โรงมหรสพการจัดกิจกรรม และร้านค้าของที่ระลึก ร้านค้าอื่นๆ

ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ SHA จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และเพื่อตอบรับกระแส New Normal ของนักท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัย ในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

SHA เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งเกิดจากมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับ มาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจประเมิน SHA ตามมาตรการสาธารณสุข และ มาตรฐานการบริการที่ดี ให้แก่ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 ประเภทกิจการ ดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข

ขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเป็นผู้ออก ตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการประเมิน และแจ้งรายชื่อให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเน้นว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย สามารถได้รับทั้งความสุขใจ และความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ SHA จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ผู้ประกอบการ ด้านสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ทั้ง 10 กิจการดังกล่าว ที่ควรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ นักท่องเที่ยว ที่เข้าไปใช้บริการ และเป็นการยกระดับมาตรฐาน การให้บริการอีกด้วย

ดังนั้น สิ่งสำคัญของการได้รับ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จึงต้องรู้ถึง ขั้นตอนการลงทะเบียน SHA เพื่อให้ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเอง ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการ ในยุคของการท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ความ “ปลอดภัย” และ “มั่นใจ” เป็นโจทย์หลักที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ

สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ประกอบด้วย

1. สถานประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha

2. สถานประกอบการ กรอกรายละเอีบดตามขั้นตอน

  • ตอบคำถามตามฟอร์ม Checklist
  • แนบภาพถ่ายประกอบ
  • เอกสารอื่นๆ

3. สมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตรวจสอบ Checklist และรับรองผล Checklist

4. ททท. รวบรวมขั้นตอนสุดท้าย

5. มอบ ตราสัญลักษณ์ SHA

6. คณะกรรมการฯ สุ่มตรวจสถานประกอบการ

7. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ทั้งหมดนี้ ททท. มุ่งหวังให้ ตราสัญลักษณ์ SHA เป็นแนวทางการปฏิบัติที่มี มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ด้วยการเปิดระบบออนไลน์ ให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้าร้องเรียน หรือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT