ดูหนังออนไลน์
Business

ความมั่นใจลูกค้า โอกาสฟื้นร้านนวด สปา หลังคลายล็อค

โอกาสฟื้นร้านนวด สปา หัวใจสำคัญ ต้องควาามมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ให้ลูกค้า หลังคลายล็อกดาวน์ โดยเฉพาะ ความสะอาด เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนเป็นวงกว้าง เนื่องมาจากมาตรการการรับมือของภาครัฐ ที่ต้องการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งความระมัดระวังในการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป

โอกาสฟื้นร้านนวด สปา

มาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจบริการหลายประเภท มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการ เพื่อสนองรับมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งขาดรายได้ และมีความจำเป็นต้องลด หรือเลิกจ้างพนักงาน หรือแม้กระทั่งปิดตัวลงด้วยต้านทานพิษเศรษฐกิจไม่ไหว

ธุรกิจร้านนวด สปา ก็เป็นอีกประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเนื่องมาจากสถานการณ์กล่าว ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่ลดลง ส่งผลทำให้การใช้บริการนวด สปาได้ทยอยลดลงตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน 2563

จนกระทั่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี พบผู้ติดเชื้อน้อยลง จนอยู่ในระดับตัวเลขที่ไว้วางใจได้ รัฐบาลจึงมีมาตรการผ่อนปรน ระยะ 3 ซึ่งอนุญาตให้สถานบริการ ประเภท คลินิกความงาม ร้านนวด/สปา กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง

โอกาสฟื้นร้านนวด สปา

อย่างไรก็ดีการกลับมาให้บริการตามปกติ จะต้องอยู่ในมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีมาตรการหลัก 3 ด้าน คือ 1. ด้านดูแลสถานที่ 2. ด้านการดูแลบุคลากร 3. ด้านการเข้ารับบริการของลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยจะต้องนำแนวทางของ คณะกรรมการโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงเลี่ยงการติดเชื้อทั้งผู้ใช้บริการ และพนักงานผู้ให้บริการ

ศูนย์วิจัย RDI มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPURDI) ได้จัดทำผลสำรวจในหัวข้อ “ร้านนวด สปาต้องทำอย่างไร เพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง”  ซึ่งได้ทำการสำรวจลูกค้าที่เคยใช้บริการร้านนวด สปาและผู้ที่สนใจ นวด สปา เพื่อพลิก โอกาสฟื้นร้านนวด สปา

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่า มากกว่าร้อยละ 80 จะกลับมาใช้บริการร้านนวด สปา อีกครั้งถึงแม้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่เป็นศูนย์ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เกือบร้อยละ 50 จะไปใช้บริการในวันแรก ๆ ที่เปิดให้บริการ

อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการให้บริการของกลุ่มธุรกิจบริการร้านนวด สปา ที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจอย่างจริงจัง หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนก็คือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

จากการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐบาลพบว่า สิ่งผู้ใช้บริการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ ด้านการเข้ารับบริการของลูกค้า อันดับสอง คือ การดูแลบุคลากร และอันดับสุดท้าย การดูแลสถานที่ สถานประกอบการ

เมื่อพิจารณาในด้านการเข้ารับบริการของลูกค้า พบว่าประเด็นสำคัญ 5 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญคือ

  • การทำความสะอาด ทั้งอุปกรณ์ในการให้บริการ ได้แก่ ผ้าคลุม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน
  • ทำความสะอาด จุดที่ลูกค้าทุกคนมีโอกาสสัมผัสร่วมกันได้แก่ กลอนประตู โต๊ะรับแขก ลูกบิด ราวบันได ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และพ่นสเปรย์ยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
  • จัดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น อ่างล้างมือพร้อมสบู่เจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยประจำจุดที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักผ่อน บริเวณโซนต้อนรับ
  • สถานประกอบการ ได้รับการตรวจ และ ผ่านมาตรฐานการรับรอง จากกระทรวงสาธารณสุข
  • บรรยากาศดี ผ่อนคลาย สงบ และปลอดภัย

ในขณะที่การดูแลบุคลากร ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่  มีการตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเริ่มงาน, พนักงานแต่งกายสะอาด รัดกุม สวมหน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ และ พนักงานได้ผ่านการอบรมจาก กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการเข้ารับบริการของลูกค้า พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญด้านนี้มากที่สุด โดยให้ความสำคัญ 5 อันดับแรก ดังนี้

1. พนักงานจะต้องล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังการให้บริการ

2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และซักประวัติผู้เข้ารับบริการก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

3. การให้บริการนวด/สปาจะใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ 1 ชิ้นต่อ 1 คน

4. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจัดเก็บขยะ โดยแยกขยะติดเชื้อ เช่น กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย โดยเก็บแยกในถุงที่มิดชิด และ

5. ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการนวด/สปา

จะเห็นได้ว่า การลดความเสี่ยงและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น นอกจะเกิดขึ้นได้จากความระมัดระวังความเคร่งครัดในการใช้ชีวิตของประชาชนแล้ว การปรับตัวของสถานประกอบการก็มีส่วนสำคัญ

ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล หรือผลสำรวจตามที่กล่าวมาในข้างต้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT