ดูหนังออนไลน์
General

กสศ. ชวนจิตอาสา ร่วมวง ‘อสม.การศึกษา’ ช่วยโรงเรียนแหล่งทุรกันดาร

อสม.การศึกษา ช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกล เปิดรับผู้มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้า 500 คน ใน 45 จังหวัด เข้าถึงโรงเรียน 279 แห่ง

เปิดรับ อสม.การศึกษา

นายอุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า กสศ. และโรงเรียนเครือข่าย เตรียมเชิญชวนผู้ที่มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะคนในพื้นที่ เช่น บัณฑิตรองาน ข้าราชการครูเกษียณ ครูอัตราจ้าง และรุ่นพี่ในชุมชน เป็นต้น เข้ามาทำหน้าที่เป็น อาสาสมัครการศึกษา หรือ อสม.การศึกษา

ทั้งนี้ อาสาสมัครการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าตอบแทน ให้ตามความเหมาะสม โดยจะทำหน้าที่ประสานงาน ไปยังเครือข่ายร่วมดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกระดับจังหวัด และระดับภาค ทั้ง 4 เครือข่าย หรือ ภูมิภาค ได้แก่ เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนในพื้นที่เกาะแก่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายคุรุทายาท

นอกจากนี้ จะช่วยประสานงานและทำความเข้าใจร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในรายละเอียด รวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับเรียนรู้กับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แก่นักเรียนทุกคน

การจัดให้มี อาสาสมัครการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กในชุมชนแล้ว ยังจะช่วยสำรวจเด็กที่ความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา แนะนำการจัดการเรียนรู้และสุขอนามัย ให้แก่นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ ตั้งเป้ามี อาสาสมัครการศึกษา เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 คน ในพื้นที่ 45 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค

 

สำหรับโรงเรียนเป้าหมาย จะเน้นโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารตั้งอยู่บนเขาสูง เกาะต่างๆ 279 แห่ง ที่ได้รับประโยชน์ และคาดว่าจะมีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ครั้งนี้กว่า 80,000 คน โดย กสศ. ได้จัดสรรเงินอุดหนุนรายละ 150 บาท ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและสุขอนามัยที่จำเป็นเฉพาะหน้าให้อีกด้วย

นายอุดม กล่าวว่า อาสาสมัครการศึกษา จะสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนได้ถึงระดับหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน นอกจากจะให้คำแนะนำด้านการเรียนรู้แล้วยังจะช่วยให้คำแนะนำด้านสุขภาวะให้แก่นักเรียนและชุมชน ทำให้เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว

ขณะที่ในระยะแรก ทาง กสศ. จะเริ่มทำงานกับโรงเรียนเครือข่ายที่มีการดำเนินงานร่วมกันอยู่แล้วเพื่อเป็นต้นแบบในระยะแรก โดยสามารถสนับสนุนให้เริ่มดำเนินงานได้ทันที

อสม.การศึกษา

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีนักเรียนจำนวนมาก ประสบปัญหาการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อีกทั้งยังมีกรณ๊ทีที่ ผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือแนะนำการเรียนได้เท่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้น หากมีกลไกลงไปในพื้นที่ จะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง และจะช่วยลดความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับระบบการศึกษาไทย และเด็กไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และยังขาดแคลนในเรื่องเหล่านี้

ด้าน ดร.ศุภโชค ปิยะสันติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ.เชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดเรื่อง อสม.การศึกษา จะเข้าไปช่วยหนุนเสริมการเรียนของเด็กในชุมชน ซึ่งจะมีบทบาทหลายอย่าง เช่น ช่วยปรับจูนสัญญาณโทรทัศน์เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาสามารถเรื่องอุปกรณ์เรียนทางไกลได้ หรือเป็นตัวเชื่อมทางด้านภาษา

 

ทั้งนี้ เนื่องจาก โรงเรียนและเด็กนักเรียนในบางพื้นที่ เป็นชนเผ่าที่ใช้ภาษาที่ครูไม่ถนัด ดังนั้น หากมีอาสาสมัครการศึกษา ที่เป็นคนในพื้นที่ ก็จะสามารถช่วยสื่อสารเจตนารมณ์ของโรงเรียนหรือช่วยสอนหนังสือน้องๆ ได้ในกรณีที่ครูเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึง

“ปกติแล้ว ครูประจำชั้นบางคนจะต้องดูแลเด็กหลายหมู่บ้าน หากมี อาสาสมัครการศึกษา ก็อาจไปประจำไปที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเฉพาะ ให้เน้นแก้ปัญหาในหมู่บ้านนั้นได้ หรือหากโรงเรียนไหนมีประสิทธิภาพจะให้ครูมาประจำก็ได้”ดร.ศุภโชค กล่าว

แต่สำหรับบางโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ครูบางท่านไม่สะดวก อายุมาก หรือ การเดินทางยากลำบาก หรือ มีปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ เช่น บางหมู่บ้านล็อกดาวน์ไม่ให้คนข้างนอกเข้า การมี อาสาสมัครการศึกษา ก็อาจทำงานได้ดีกว่าครูที่อยู่นอกพื้นที่

สำหรับการคัดเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่ อาสาสมัครการศึกษา เบื้องต้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ มีจิตใจพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนตัวเอง ซึ่งอาจเป็นรุ่นพี่ที่จบ ม.6 ไปแล้ว ศิษย์เก่า บัณฑิตตกงาน ที่เวลานี้ภาวะการจ้างงานลดลง เป็นต้น

นอกจากนี้ ในบางครั้ง อาสาสมัครการศึกษา อาจต้องทำหน้าที่นัดหมายการลงพื้นที่ของครูว่าจะเข้ามาช่วงไหน ใช้พื้นที่ไหนในการสอน ไปจนถึงประสานว่าจะให้สอนเรื่องไหนที่ชุมชนต้องการ โดยโรงเรียนจะต้องประสานกับ อสม.การศึกษา มีช่องทางการติดต่อประสานงานเวลาเกิดปัญหา

WANPEN PUTTANONT