ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ เปิดแผนเร่งซื้อ ‘น้ำมันปาล์ม’ ช่วยรัฐประหยัดงบ ‘จ่ายเงินชดเชย’

“บิ๊กป้อม” เปิดแผนการ เร่งจัดซื้อน้ำมันปาล์ม ดูดซับส่วนเกินออกจากตลาด รวมกว่า 130,000 ตัน หวังช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนปาล์ม 

วันนี้ (9 มิ.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงแผนการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เร่งจัดซื้อน้ำมันปาล์ม ในส่วนที่เหลือ 37,550 ตัน และพิจารณาจัดซื้อส่วนที่สำรองอีก 100,000 ตัน รวม 137,550 ตัน

การเคลื่อนไหวดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อดูดซับสต็อกส่วนเกิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ตามมาตรการสร้างเสถียรภาพราคาผลปาล์มสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนปาล์ม

นอกจากนี้ ยังพิจารณาโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม เพื่อจะมีเกณฑ์ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการกดราคาเอากำไรเกินควร

ทั้งยังได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น  Single Command บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลผลิต และกำกับราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรมแก่ชาวสวนปาล์ม  อีกทั้ง ยังกำชับให้ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามปัญหา การลักลอบนำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team