ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ. ย้ำ อย่าย่อหย่อนป้องกันตัว เข้มมาตรการปลอดภัยโรงหนัง-ฟิตเนส

เข้มมาตรการปลอดภัย สธ. วอนการ์ดอย่าตก โดยเฉพาะโรงหนัง ฟิตเนส เพิ่มการดูแลอีกชั้น หลังประชาชนย่อหย่อนดูแลสุขอนามัย เพราะวางใจไม่พบติดเชื้อเพิ่ม

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สาเหตุที่ประชาชนย่อหย่อนในการดูแลเรื่องสุขอนามัยลง ทั้งการสวมหน้ากาก การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง โดย 57.4% ระบุว่าเป็นเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลง การควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น รองลงมา 36.6% รู้สึกว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำลง และ 28.6% กิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย

ทั้งนี้ ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่น่ากังวลใจเล็กน้อย คือ มีลดระดับการป้องกันตัวเองลงไป จึงอยากให้ประชาชนทุกคน ยังคงปฏิบัติมาตรการป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ยังเน้นการเข้มงวดมาตรการสุขอนามัยในกิจการโรงภาพยนตร์ ทั้งมาตรการหลัก และมาตรการเฉพาะ โดยมาตรการหลักประกอบด้วย การควบคุมทางเข้าออกและลงทะเบียน, ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, ทำความสะอาดพื้นผิวและกำจัดขยะทุกวัน, จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ยังต้องควบคุมจำนวนคน ลดความแออัด ลดเวลา, มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งการทำความสะอาดระหว่างรอบ ทำให้ช่วงระหว่างรอบเว้นช่วงมากขึ้น

สำหรับมาตรการเฉพาะที่ให้โรงภาพยนตร์ ดำเนินการเพิ่มเติมได้แก่ การคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการทุกครั้ง หากพบว่ามีไข้ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบจะแจ้งงดให้ใช้บริการ/งดปฏิบัติงาน และแนะนำไปพบแพทย์ โดยผู้ที่มาใช้บริการจะถูกคัดกรองลงทะเบียนอีกครั้งก่อนชมภาพยนตร์

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

ส่วนพนักงานจะถูกคัดกรองก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงเช็คประวัติไม่มีการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง, มีการควบคุมและงดกิจกรรม เช่น การจัดแสดงดนตรีหรือกิจกรรมอื่นๆ, การจัดที่นั่งเว้นระยะห่างในรูปแบบ 2 เว้น 2 และระยะห่างแถวเว้นแถว, ระบบระบายอากาศ จัดให้มีการถ่ายเทที่ดีและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ

ในส่วนของสถานที่จำหน่ายของว่างและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล มีการกำหนดจุดยืนรอ และมีการประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาด

ส่วนมาตรการหลักในกิจการสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนสนั้น ได้แก่  มาตรการคัดกรอง ลงทะเบียน, มาตรการป้องกันโรค ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนไม่ให้แออัด และการทำความสะอาดอุปกรณ์บริเวณที่มีการสัมผัส ขณะที่ผู้ใช้บริการจะได้รับแจกผ้าชิ้นเล็กๆ ไว้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้บริการแล้ว

ขณะเดียวกัน สำหรับกิจการกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ในระยะต่อไปจะมีการผ่อนปรนเพิ่มเติมตามลำดับ หากได้รับความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยดี ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถร่วมประเมินการให้บริการเพื่อที่จะได้ลงไปสำรวจและให้มีการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT