ดูหนังออนไลน์
Business

หาดป่าตอง ภูเก็ต เหงาหนัก ไร้เงานักท่องเที่ยว แม้เปิดหาดพรุ่งนี้

ภูเก็ตบรรยากาศ หาดป่าตอง ภูเก็ต ยังคงเงียบเหงา ร้านค้าและโรงแรมต่างๆ ยังไม่เปิดให้บริการ คาดเปิดหาดพรุ่งนี้ยังไร้เงานักท่องเที่ยว

เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ ภูเก็ต เผยแพร่ภาพบรรยากาศ หาดป่าตอง ภูเก็ต ที่ยังคงเงียบเหงา แม้จะมีกำหนดเปิดหาด ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้ โดยระบุว่า

หาดป่าตอง ภูเก็ต เงียบเหงา

“บรรยากาศที่หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว แต่หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้หยุดการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านนวดและโรงแรม

ประกอบกับไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากสนามบินเข้าออกประเทศยังไม่เปิดให้บริการ

สำหรับจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งหลังจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ทำให้บรรยากาศต่างๆ เงียบเหงา สถานประกอบการหลายแห่งก็ได้มีการปรับปรุงสถานที่ หรือบางแห่งก็ได้ปิดกิจการลง

ผู้ประกอบการขายน้ำรายหนึ่ง กล่าวว่า ปัจจุบันนี้พื้นที่หาดป่าตองเงียบมาก เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท19 ทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้าน อาหาร ร้านนวด โรงแรม ต่างปิดร้าน หรือถือโอกาสนี้ปรับปรุงสถานที่

ในส่วนของตนที่ยังขายของอยู่ได้ ก็เป็นพวกคนงานก่อสร้าง และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 บาท แต่ตอนนี้รายได้ลดลงเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องทำเนื่องจากยังมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ ยังดีกว่าไม่มีรายได้

แต่หลังจากพรุ่งนี้จะมีการเปิดหาดก็คิดว่าบรรยากาศยังคงเงียบเหงา เนื่องจากสนามบินยังไม่เปิดให้บริการ แม้สถานีขนส่งได้เปิดให้บริการแล้ว และมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าออกจังหวัดได้แล้ว แต่คิดว่ายังคงไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศเปิดชายหาดทุกแห่งในวันพรุ่งนี้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูมรสุม จึงไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในขณะนี้

ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติเห็นชอบเปิดแหล่งท่องเที่ยวชายหาด วันที่ 9 มิถุนายนนี้ หลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกัน 15 วัน แต่ต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบให้เปิดชายหาดทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 แต่ต้องปฏิบัติตามดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพื้นที่ชายหาด

 

ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต้องปฎิบัติตามที่ทางราชการกำหนด ในเรื่องของมาตรการการป้องกันโรค และได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการปฏิบัติตัว ในเรื่องการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ขณะที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ว่า ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

นับแต่วันที่ 5 มกราคม – 7 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 12,369ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.83 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,541ราย พบเชื้อ 189 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 26ราย

จากการเผ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 793 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและอยู่ระหว่างรอผล 542 ราย และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.9

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชน และสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหม่

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีการผ่อนคลายมาตรการเข้า – ออก จังหวัดมากขึ้น รวมทั้งรถโดยสารเริ่มเปิดให้บริการระหว่างจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ประสงค์เดินทางลงทะเบียนในระบบ Phuket Smart Check-in

มาตรการที่กำหนดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาความสะอาด การให้สถานประกอบการใช้ Platform ไทยชนะ และให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และสามารถติดตามได้หากพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังคงต้องการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT