ดูหนังออนไลน์
Economics

‘เอ็กโก’ เสนอลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซที่ขนอม 900 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4

เอ็กโก เสนอกระทรวงพลังงานพร้อมลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 900 เมกะวัตต์ ระบุมีพื้นที่ 300 ไร่ ใกล้โรงไฟฟ้าขนอมพร้อมรองรับ เผยผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าแห่เสนอโครงการโรงไฟฟ้าทั่วประเทศรับแผนพีดีพีรายภาค พร้อมเจรจาพันธมิตรลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มรักษาระดับการเติบโต

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงพลังงานเสนอลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังผลิต 700-900 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคงของไฟฟ้าในภาคใต้ที่เติบโตสูงเกือบเท่ากับกำลังผลิตที่มีในปัจจุบันจากโรงไฟฟ้าหลัก 2 แห่งคือโรงไฟฟ้าจะนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1,400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขนอมของบริษัท 930 เมกะวัตต์

โดยบริษัทมีความพร้อมในทุกเรื่อง มีที่ดิน 300 ไร่พร้อมขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มใกล้เคียงโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชที่กำลังเดินเครื่องในปัจจุบัน และบริษัทสามารถลงทุนแล้วเสร็จภายใน 4 ปี อย่างไรก็ตามความชัดเจนทั้งหมดขึ้นกับนโยบายและแผนพีดีพีที่จะออกมา

ส่วนก๊าซฯที่จะเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าได้ประสานงานกับบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)ในเบื้องต้นแล้ว ขณะเดียวกันบริษัทก็มีแผนที่จะเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) อยู่ระหว่างหาพันธมิตร รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจากับกฟผ.เพื่อเข้าร่วมลงทุนสถานีเก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ที่จะดำเนินการในอ่าวไทย อย่างไรก็ตามมีหลายองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเงื่อนไขและนโยบายจึงต้องใช้เวลาในการหาข้อสรุป

สำหรับมูลค่าการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน 1 เมกะวัตต์ประมาณ 6-7 แสนดอลล่าร์สหรัฐลดลงจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ในระดับ 1 ล้านดอลล่าร์ต่อเมกะวัตต์

อย่างไรก็ตามไม่เฉพาะเอ็กโกเท่านั้น ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าหลายรายต่างเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี)

“ตอนนี้พีดีพีที่กำลังปรับปรุงใหม่จะแยกทำเป็นรายภาค ซึ่งผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าต่างกลัวตกขบวนจึงยื่นเสนอพัฒนาโครงการในพื้นที่ต่างๆที่ตนเองมีความพร้อม แต่โจทย์ใหญ่อยู่ที่ภาคใต้ เพราะกำลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้เองไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องส่งจากภาคกลางลงไปช่วย”

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว บริษัทยังมีแผนลงทุนต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการ (Green Field) 2-3 โครงการทั้งโรงไฟฟ้าฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน ขนาดกำลังผลิต 100-200 เมกะวัตต์ต่อโครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการในต่างประเทศ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปีนี้ ทั้งนี้เพื่อรักษาการเติบโตหลังจากบริษัทเพิ่งขายหุ้นโรงไฟฟ้าออกไปรวม 317 เมกะวัตต์ ทั้งโรงไฟฟ้ามาซินลอค ฟิลิปปินส์ และโรงไฟฟ้าขยะจีเดค จังหวัดสงขลา

ขณะเดียวกันก็มีแผนลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 500 ไร่ บนพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองที่หมดอายุลง ทั้งนี้เพื่อรองรับ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรีกษาเพื่อมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทมีความพร้อมในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยสนใจทุกโครงการที่มีโอกาส ปัจจุบันหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (D/E Ratio) อยู่ที่ 1 ต่อ 1 สามารถกู้ได้อีกประมาณ 2 แสนล้านบาท ปัจจุบันมีหนี้เงินกู้ในส่วนของบริษัทเอ็กโกเอง 43,000 ล้านบาท และหนี้ทั้งกลุ่มเอ็กโก รวม 85,000 ล้านบาท

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight