ดูหนังออนไลน์
Economics

เฮ!! ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.ปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน“หอการค้าไทย” เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.อยู่ที่ 48.2 ปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน หวังการเมือง 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับดี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2563 จากการสำรวจ 2,248 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมแบบทุกรายการปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา และปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เกิดโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ดัชนีปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 47.2 เป็น 48.2 หลังมีมาตรการผ่อนคลายให้ธุรกิจเปิดดำเนินการหลายสถานประกอบการมากขึ้น และมีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง แต่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ทำการสำรวจในรอบ 21 ปี 8 เดือน

ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 31.5 มาอยู่ที่ 32.2 แต่ยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 252 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2542 แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจไทยปัจจุบันแย่มากในมุมมองผู้บริโภค ดังนั้น คาดว่าผู้บริโภคยังคงชะลอการใช้จ่ายออกไปอย่างน้อย 3 – 6 เดือนนับจากนี้

สำหรับการคาดหวังทางการเมืองในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เห็นว่าการเมืองจะอยู่ในระดับดี ปานกลาง และแย่ ประมาณ 2.9% 33.6% และ 63.5% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความคิดเห็นทางการเมืองในอนาคตปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือนเช่นกัน ที่ระดับ 40.3 เทียบกับดัชนีในเดือนเมษายน ที่อยู่ที่ระดับ 39.4

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team