COVID-19

‘วิษณุ’ เผยปม ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ’ ชัดเจนกลางเดือนนี้ แต่ยังไม่รู้ยกเลิกหรือไม่

วิษณุ” คาดปม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ” ชัดเจนกลางเดือนนี้ แต่ยังไม่รู้จะยกเลิกหรือไม่

                                                                         แฟ้มภาพ                               

วันนี้ (4 มิ.ย.) นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เปิดถึงการตั้งคณะกรรมการพิจารณากฎหมายรองรับ กรณี พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ หมดอายุในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้ทำอะไร เพราะนี่เพิ่งเพียงเริ่มต้นเดือนมิถุนายน จะต้องใช้เวลาประเมินสักระยะหนึ่ง และยังไม่ทราบว่า จะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่

ขณะนี้ตนเป็นผู้พิจารณาคร่าวๆ เพียงคนเดียว ยังไม่ได้มีการตั้งทีม หรือคณะขึ้นมาพิจารณาแต่อย่างใด แต่เชื่อว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team