PR News

4 ศูนย์การค้าเครือ ‘สยามพิวรรธน์’ รับ ‘SHA’ การันตีมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัย

4 ศูนย์การค้าในเครือ ‘สยามพิวรรธน์’  ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ โดยมี นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เป็นผู้รับมอบ

นายอนุทิน กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการต่าง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งการเปิดให้บริการของกิจการต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยกระดับด้านสุขอนามัย และสุขาภิบาล ส่งเสริมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เพื่อสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการกีฬากลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และมีคู่มือและแนวทางของกรมอนามัย สนับสนุนสถานประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งมีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งระดับเขต จังหวัด อำเภอ ให้คำแนะนำการป้องกันโรค สุขลักษณะ สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีคณะกรรมการร่วม 2 กระทรวง ร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นางสาวนราทิพย์ ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาของลูกค้าที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัวสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ หรือ New Normal ไปด้วยกัน

ในฐานะผู้ให้บริการ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยผสานนวัตกรรมสร้างสรรรค์ (Innovative Health & Safety) ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ ความสะอาดปลอดภัยในทุกพื้นที่ของศูนย์การค้า และการคัดกรองดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งกล่าวได้ว่า 4 ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ เป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องดำเนินมาตรการรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุดและเป็นที่ประจักษ์นับตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

“ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ให้กับศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้สยามพิวรรธน์ ยังคงมุ่มมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก โดยสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการด้วยมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกมิติอย่างสูงสุด เพื่อมอบความสุขและนำรอยยิ้มสยามกลับคืนสู่ทุกท่านอีกครั้ง”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team