ดูหนังออนไลน์
Business

เดินทางข้ามจังหวัดเช็คเลย! ‘บขส.’ ปรับเส้นทางวิ่งรถทัวร์ เปิดจองตั๋วล่วงหน้า 7 วัน

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เริ่มกลับมาให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถทัวร์) เดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้นและรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง

ในระยะแรก บขส. จึงได้เปิดให้บริการเส้นทางสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และตะวันออก รวมทั้งหมด 16 เส้นทาง โดยผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งได้วันต่อวันเท่านั้น

ปรับเส้นทางวิ่ง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บขส. ได้ปรับบริการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น ด้วยการหยุดวิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ–จันทบุรี เนื่องจากมีผู้โดยสารน้อยและผู้โดยสารในเส้นทางนี้น่าจะนิยมเดินทางด้วยรถตู้โดยสารสาธารณะมากกว่า ส่งผลให้ขณะนี้ บขส. เปิดวิ่งรถทัวร์แค่ 15 เส้นทาง ได้แก่

  • เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ–เชียงราย, กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ–สวรรคโลก, กรุงเทพฯ–แม่สอด, กรุงเทพฯ–หล่มสัก, กรุงเทพฯ–คลองลาน
  • เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ–สกลนคร, กรุงเทพฯ–เชียงคาน, กรุงเทพฯ–สุรินทร์, กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ–รัตนบุรี

เดินทางข้ามจังหวัด

เปิดจองตั๋วออนไลน์

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บขส. ได้เปิดให้จองตั๋วล่วงหน้า 7 วัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเงื่อนไขการจองตั๋ว ดังนี้

  • ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 7 วัน ในเส้นทางที่บริษัทกำหนด
  • สงวนสิทธิ์การจองตั๋วและเดินทางให้เฉพาะผู้โดยสารคนไทยเท่านั้น กรณีตรวจพบว่าผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ บขส. จะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสาร หรือเลื่อนการเดินทางทุกกรณี
  • ห้ามผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง หรือในสถานที่ ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ โดยรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • ผู้โดยสารที่ เดินทางข้ามจังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ
  • จองตั๋วได้ที่ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว www.busticket.in.th , www.pns-allthai.com , www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven

รถทัวร์ เดินทางข้ามจังหวัด

‘เดินทางข้ามจังหวัด’ เข้มสกัดไวรัส

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บขส. จึงคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารพนักงาน และมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด

เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนรถโดยสาร โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด

ก่อนหน้านี้นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า แม้จะรัฐบาลจะผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 แล้วในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา แต่ บขส. ก็ยังไม่ได้เปิดเส้นทางรถทัวร์เพิ่มเติม เนื่องจากต้องรอให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ประกาศความชัดเจนเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดก่อน เพราะแม้ฝ่ายความมั่นคงจะอนุญาตให้รถโดยสารสาธารณะสามารถ เดินทางข้ามจังหวัด ระหว่างเวลาเคอร์ฟิว 23.00-03.00 น. แต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเรื่องการรับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง เพราะถ้าผู้โดยสารขอลงกลางทางแล้ว ไม่สามารถเดินทางต่อได้ ก็จะเกิดความไม่สะดวกขึ้น

ในวันนี้ (2 มิ.ย.) กระทรวงคมนาคมจะเป็นเจ้าภาพเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก และ บขส. เข้าประชุมเรื่องการดำเนินการ หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 ซึ่งก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องการเปิดเดินรถมากขึ้น

โดยนอกจาก บขส. แล้ว ปัจจุบันรถเอกชนร่วมบริการก็กลับมาเปิดวิ่งประมาณ 20-25% เช่น สมบัติทัวร์ นครชัยแอร์ เป็นต้น ส่วนรถร่วมฯ รายอื่นๆ ก็ได้ขอกลับมาเปิดเดินรถในเส้นทางเดิมอีกครั้ง หลังจากหยุดให้บริการไป เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

NOPPHAWHAN TECHASANEE