COVID-19

‘เราไม่ทิ้งกัน’ วันนี้โอนเงินเยียวยารวดเดียว 15,000 บาท เช็คเงินเลย!

‘เราไม่ทิ้งกัน’ เช้าวันนี้โอนเงินเยียวยารวดเดียว 15,000 บาท ให้กลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์สถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 เช็คเงินเลย!

“เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด” โดยได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือนจำนวน 3 เดือน ได้แก่เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้นั้น

เราไม่ทิ้งกัน

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้อัปเดตข้อมูลมาตรการการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้า 99.5% โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 15.1 ล้านราย และไม่ได้รับสิทธิ์ 7.03 ล้านคน โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน 1.7 ล้านคน ที่คลังกำลังพิจารณาหามาตรการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป โดยล่าสุดได้มีการปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, ยื่นทบทวนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำหรับผู้ที่ยังคงมีปัญหาในการลงทะเบียน และต้องการตรวจสอบสถานะ

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่สถานะเปลี่ยน วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จะได้รับการโอนเงินวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยจะทบให้เป็น 3 เดือน คือรอบของเดือนเมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน รวม 15,000 บาท

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่สถานะเปลี่ยน วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2563 จะได้รับการโอนเงินภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยรับ 15,000 บาทเช่นเดียวกัน

เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอน ต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” (แถบสีเทา) หรือ คลิกที่นี่

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • วัน/เดือน/ปีเกิด

4. คลิกคำว่า “ตรวจสอบสถานะ”

เราไม่ทิ้งกัน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลประกาศขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ออกไป 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนนี้ กระทรวงการคลังยังยืนยันจ่ายเงินจำนวน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้นและคงจะไม่ขยายออกไปอีก

ทั้งนี้ ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับสิทธิจำนวน 15 ล้านคน ใช้งบประมาณ 2.4 แสนล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณในปี 2563 จำนวน 7 หมื่นล้านบาท และเงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท อีกจำนวน 1.7 แสนล้านบาท

สำหรับการจัดตั้งทีมเพื่อติดตาม สำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน ทั้งนี้หลังได้ข้อมูลแล้วเร่งเยียวยาฟื้นฟู คืนอาชีพ คืนรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง โดยเริ่มมีการดำเนินการผ่าน 3 สาขาของ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารกรุงไทย ไปบ้างแล้ว ต่อไปขยายการรับเรื่องไปยังสาขาของแบงก์รัฐทุกแห่ง และจะมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล ดูว่าประชาชนต้องการอะไร หากเรื่องใดเกี่ยวกับกระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ทันที แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงอื่นกระทรวงการคลังประสานข้อมูลให้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

ด้านเฟซบุ๊ก ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท รายงานว่า รอบการโอนเงินเยียวยาประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมี 5 กลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินดังนี้

  • กลุ่มที่ได้รับเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตรงวันหยุดเลื่อนมาโอนรอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563
  • กลุ่มเปลี่ยนสถานะวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
  • กลุ่มเปลี่ยนสถานะวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2563 (บางส่วน)
  • กลุ่มสถานะทบทวนสิทธิ (บางส่วน) สถานะไม่เปลี่ยนแต่เงินเข้า

กลุ่มตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข (บางส่วน) สถานะไม่เปลี่ยนแต่เงินเข้า

รับสิทธิ์ 28 พฤษภาคม 2563 โอน 1 มิถุนายน 2563 (15,000 บาท)

รับสิทธิ์ 29-31พฤษภาคม 2563 โอน 1 มิถุนายน 2563 (บางส่วน) (15,000 บาท)

รับสิทธิ์ 29-31 พฤษภาคม 2563 โอน 2 มิถุนายน 2563 (ส่วนที่เหลือ) (15,000 บาท)

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team