Politics

‘ส.ส.ไพลิน’ ขอบคุณรัฐบาลเยียวยาชาวประมง

“ส.ส.ไพลิน” สมุทรปราการ เขต 7 พปชร. ขอบคุณรัฐบาลเยียวยาชาวประมง  พร้อมขอให้จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภาคธุรกิจให้กลุ่มชาวประมง

น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อภิปรายขอบคุณพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีมาตรการเยียวยาให้กับเกษตรกร รวมถึงชาวประมง เนื่องจากที่ผ่านมาหากมีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มชาวประมงมักจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ครั้งนี้ถือว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวประมง

พร้อมกันนี้ ยังฝากไปยังรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภาคธุรกิจ ให้กลุ่มชาวประมง ทั้งประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ ที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานแล้ว ยังสามารถที่จะส่งออกได้  อีกส่วนนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภาคประชาชน เชื่อว่าการทำงานในภาคเกษตรกรในพืชผล และประมง จะสามารถที่จะนำเม็ดเงินมาหมุนในประเทศได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในการเยียวยาเงิน 5,000 บาท ของรัฐบาล ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่ฝากไปถึงรัฐบาลหากจะมีการเยียวยาในอนาคตเกิดขึ้นอีก และภาครัฐจัดให้ลงทะเบียนผ่านระบบ AI นั้น ยังสามารถให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนควบคู่กันไปได้ด้วย เนื่องจากยังประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้เรื่องของการลงทะเบียน ทั้งนี้จะทำให้การลงทะเบียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

น.ส.ไพลิน ยังอภิปรายถึงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะงานด้านสาธารณสุข โดยขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล ที่ทำงานอย่างเต็มกำลัง ทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างที่จะช่วยให้วิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วย รวมถึง อสม. ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้ามาช่วยกันดูแล ตั้งจุดคัดกรอง จนสามารถลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้

แม้จะเกิดวิกฤติแต่ประเทศยังได้เห็นถึงความรัก ความสมัคคีของคนไทย พร้อมกับ ชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่เสียสละให้กับประเทศชาติ และทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight