ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘วัน อยู่บำรุง’ จวกขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำ ‘ธุรกิจรากหญ้า’ พินาศ

“วัน อยู่บำรุง” จวกขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำธุรกิจรากหญ้าพังพินาศ ทั้ง “ร้านอาหาร-สถานบันเทิง-ร้านนวด”

นายวัน อยู่บำรุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.) พรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดเผยว่า การขยายอายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยตรง ทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านนวด กิจการเหล่านี้ไม่สามารถทำกิจกรรมได้ ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย

แต่การที่รัฐใช้อำนาจปิดร้าน แม้รัฐบาลจะอ้างว่าขอความร่วมมือ ไม่ได้สั่งปิด แต่ก็ไม่ให้ผู้ประกอบการเปิดกิจการตามปกติ อยากถามว่า รัฐจะชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปของผู้ประกอบการเหล่านี้อย่างไร เพราะกิจการเหล่านี้คือ ธุรกิจรากหญ้าที่พังลงเพราะมาตรการรัฐ

สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และอีก 9 แสนล้านบาทให้ธนาคารแห่งประเทศไทย นำไปบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็กนั้น

นายวันกล่าว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญมาก เพราะเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นการใช้เงินต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั้งประเทศ

ใน 5 วันนี้พรรคเพื่อไทย จะสะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนประชาชน ให้รัฐบาลรับทราบเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดทั้งนี้จากมาตรการรัฐที่ออกมา หลายพื้นที่หลายครอบครัว วิถีชีวิตเปลี่ยนไปไม่สามารถทำมาค้าขายได้ รวมทั้งไม่ได้รับการเยียวยา ซึ่งประชาชนสะท้อนมาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาล

The Bangkok Insight Editorial Team