ดูหนังออนไลน์
COVID-19

พรุ่งนี้!! ศบค.เตรียมเคาะลดเวลาเคอร์ฟิว ลุ้นผ่อนคลายร้านนวด-โรงหนัง

พรุ่งนี้!! ศบค.เตรียมเคาะลดเวลาเคอร์ฟิว 1 ชั่วโมง ลุ้นผ่อนคลายร้านนวด – โรงหนัง – การเดินทางไปต่างจังหวัด

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เปิดเผยภายหลังประชุมศบค.ชุดเล็กว่า สำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ให้กิจการและกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ จะเสนอเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาผ่อนคลายในวันที่ 29 พฤษภาคมเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้มากขึ้น ทั้งในส่วนกิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายไปแล้วบางส่วน และจะผ่อนคลายเพิ่มเติมในบางกิจการ กิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการผ่อนคลายใน 2 ระยะ เพื่อหาข้อสรุปว่ากิจการและกิจกรรมใดบ้างที่จะได้รับการผ่อนคลาย

นอกจากนั้น จะเสนอให้พิจารณาปรับลดเวลาเคอร์ฟิวลง 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการผ่อนคลายมากขึ้น โดยข้อมูลและความเห็นของการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเสนอต่อที่ประชุมศบค.คณะใหญ่พิจารณาตัดสินนั้น จะเป็นกลุ่มกิจกรรม กิจการที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้ต้องเสนอข้อมูล ความเห็นและพิจารณาด้วยความรอบคอบ

“กิจกรรมที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนคลายระยะที่ 3 จะเป็นการผ่อนคลายเพิ่มเติม อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจขยายผ่อนคลายโรงภาพยนตร์ นวดแผนโบราณ ที่ต้องปรับรูปแบบการให้บริการ ผ่อนคลายการเดินทางไปต่างจังหวัดของประชาชน ขณะที่โรงเรียนกวดวิชา สวนน้ำ สวนสนุก อาจต้องให้รอและพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งหมดต้องรอความชัดเจน อีกครั้งในวันพรุ่งนี้” พล.อ.สมศักดิ์ กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team