COVID-19

ตรวจสอบสิทธิ์-อุทธรณ์สิทธิ์ ‘เยียวยาเกษตรกร’ ที่นี่ที่เดียวจบ!!

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” แนะเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่นี่ที่เดียวจบ!!

เฟซบุ๊ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความแนะนำเกษตรกรให้ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยระบุว่า เกษตรกรทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล ได้ที่ www.moac.go.th หรือตามช่องทาง

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร คลิกที่นี่

ตรวจสอบผลการโอนเงิน คลิกที่นี่

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถตรวจสอบได้ที่

#ด้านพืช : คลิกที่นี่
#ด้านประมง : คลิกที่นี่
#ด้านปศุสัตว์ : คลิกที่นี่
#ยางพารา : คลิกที่นี่

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team