ดูหนังออนไลน์
Branding

บิ๊กคาราบาว ‘เสถียร’ ปล่อยมือ 22 ล้านหุ้น กำเงินกว่า 2,000 ล้าน

“เสถียร เศรษฐสิทธิ์” ขายหุ้นคาราบาวกรุ๊ป ล็อตใหญ่ 22.5 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท หวังลุยขยายตลาดจีน มุ่งต่อยอดธุรกิจระยะยาว

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือ CBG ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ทำรายการขายหุ้นบิ๊กล็อต จำนวน 22.5 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.25 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ให้แก่กลุ่มนักลงทุนในประเทศ และหรือต่างประเทศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

การขายหุ้นของนายเสถียรครั้งนี้ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อนับรวมกันแล้วลดลงจาก 34.37% มาเหลือ 32.12%

สำหรับการขายหุ้นดังกล่าว เพื่อนำเงินจากการขายส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจในประเทศจีนผ่านบริษัทร่วมทุน และในขณะเดียวกันก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการต่อยอดอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฝ่ายจัดการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ จากมูลค่าหุ้นคาราบาว กรุ๊ป อยู่ที่เฉลี่ย 95 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้การขายหุ้นรวม 22.5 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 2,137.50 ล้านบาท

WANPEN PUTTANONT