ดูหนังออนไลน์
Business

เผยผลสำรวจคนไทยอยาก ‘ตัดผม-ท่องเที่ยว’ หลังปลดล็อก

“อิปซอสส์” เปิดผลวิจัยล่าสุด หลังปลดล็อกดาวน์ คนไทยอยากตัดผม ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนปัจจัยบวกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บริษัท อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กลุ่มบริษัทระดับโลกในธุรกิจด้านสื่อ และการวิจัยการตลาด เปิดเผยว่า จากผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศหลังปลดล็อกดาวน์ พบว่า คนไทยต้องการไปร้านตัดผมมากที่สุด โดยมีสัดส่วน 21% จากกลุ่มสำรวจ ตามมาด้วยอันดับ 2 คือต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเทียวต่างประเทศ อยู่ที่ 19%

ขณะที่อันดับ 3 ต้องการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนอกบ้าน สัดส่วน 15% และอันดับ 4 ต้องการออกไปเดินเล่นหรือชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า สัดส่วน 13%

ทั้งนี้ แม้ว่าผู้หญิงมักจะให้ความสำคัญและดูแลเส้นผมมากกว่าผู้ชาย แต่จากผลสำรวจพบว่าผู้ชายไทยถึง 27% ต้องการไปตัดผมหลังการปลดล็อกดาวน์ หรือให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ในขณะที่มีเพียง 16% ของผู้หญิงไทยที่ต้องการไปร้านตัดผมเป็นอันดับแรก โดยกิจกรรมที่ผู้หญิงไทยต้องการทำมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเมืองนอก 21% และต้องการเดินเล่นและชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า 15%

อย่างไรก็ตามผู้หญิงไทยไม่ได้คิดเพียงเที่ยวเล่นหรือชอปปิ้งแต่หญิงไทยยังรักในหน้าที่การงาน เพราะจากผลสำรวจพบว่า หญิงไทยจำนวน 10% ต้องการที่จะกลับไปเรียนและทำงานเป็นอันดับแรกในขณะที่มีเพียง 5% ของชายไทยเท่านั้นที่ต้องการกลับไปเรียนหรือทำงาน

ในส่วนของผลสำรวจกลุ่มวัยรุ่นไทยพบว่า วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง18-24 ปี ต้องการกลับไปเรียนและทำงานสูงกว่าในทุก ๆ กลุ่มช่วงอายุ โดย 17% ของกลุ่มวัยรุ่นต้องการกลับไปเรียนและทำงานเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อกดาวน์ ขณะที่ 5% ของวัยรุ่นกลุ่มนี้ต้องการที่จะกลับไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ และท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

สำหรับกลุ่มวัยกลางคนหรือคนที่อยู่ในช่วงอายุ 25-44 ปี เป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่จะไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสูงสุด โดยเฉลี่ย 1 ใน 5 คนกลุ่มวัยกลางคน ต้องการกลับไปท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อกดาวน์ ส่วนกลุ่มที่สูงวัยขึ้นหรือกลุ่มคนที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการไปยังศาสนสถาน 6% ออกกำลังกาย 9%

เมื่อพิจารณาจากรายได้ครัวเรือน ผลสำรวจพบว่า ครอบครัวที่มีรายรับสูงนั้น 1 ใน 4 ของคนกลุ่มนี้ต้องการไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นอันดับแรกหลังปลดล็อกดาวน์ ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจของกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

ขณะที่กลุ่มชนชั้นกลางนั้นเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการเรียนและทำงานสูงที่สุด จากทุกกลุ่ม 10% ของครัวเรือนชั้นกลางนี้แสดงความต้องการที่จะกลับไปเรียนและทำงานให้เร็วที่สุดหลังประเทศกลับสู่ภาวะปกติ

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT