Horoscope

จ้อไปอย่าหยุด! เปิด 5 นักษัตรวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วรวย

“หมอดูชื่อดัง” เปิด 5 นักษัตรวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วรวย พูดอะไรเป็นเงินเป็นทอง!!

อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ หมอดูญาณสัมผัส เปิดเผยคำพยากรณ์ผ่านเพจ หมอดูไทยแลนด์ โดยระบุว่า นักษัตรต่อไปนี้พูดแล้วรวย วาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองได้แก่ 5 นักษัตร คือ ขาล, กุน, จอ, มะเส็ง และฉลู

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK