Economics

‘รมว.คลัง’ แจงการขายหุ้น ‘การบินไทย’ ต้องเป็นไปตามมติครม.

“รมว.คลัง” เผยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกระบวนการขายหุ้น “การบินไทย” ให้ “กองทุนวายุภักษ์” พร้อมฝาก ตลท. ตรวจสอบความเคลื่อนไหวราคาหุ้น

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการขายหุ้น บมจ.การบินไทย หรือ THAI ของกระทรวงการคลังว่า ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีการกำหนดเป็นกรอบอยู่แล้วว่าจะขายให้ใคร และดำเนินการอย่างไร โดยทั้งหมดเป็นไปตามแผนการการแก้ปัญหาและฟื้นฟูการบินไทย โดยกระบวนการขายหุ้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือ ได้มีการสอบถามหลักเกณฑ์และวิธีการขายหุ้นกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรียบร้อยแล้ว

“มีกรอบอยู่แล้วว่าถ้าจะขาย ต้องขายให้กับกองทุนวายุภักษ์รายเดียวเท่านั้น แม้ว่าคลังจะขายหุ้นให้กองทุนวายุภักษ์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคลังยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทยอีกต่อไป การบินไทยก็จะถูกปลดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ส่วนกองทุนวายุภักษ์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ เพราะถือเป็นกองทุนที่เป็นนิติบุคคลแยก ดังนั้นแม้กระทรวงการคลังจะถือหุ้นใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกัน” นายอุตตม กล่าว

สำหรับกระบวนการซื้อหุ้นบินไทยของกองทุนรวมวายุภักษ์หลังจากนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะโครงสร้างของกองทุนรวมวายุภักษ์เหมือนกองทุนทั่วไป ที่มีคณะกรรมการดูแลเรื่องการลงทุน ก็ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนเหมือนการลงทุนปกติทั่วไป

ส่วนรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู อาทิ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน, นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และนายจรัมพร โชติกเสถียร อดีตกรรมการผู้จัดการบินไทยนั้น ส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียด ได้เห็นตามข่าวเหมือนกัน แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการจัดคนอะไรทั้งสิ้น

“ตอนนี้ได้ฝากไปทางผู้จัดการ ตลท. ให้ติดตามดูแลการซื้อขายทั้งหุ้นการบินไทย และหุ้นตัวอื่น ๆ ในตลาดให้เป็นไปตามปกติ โดยที่กระทรวงหรือหน่วยงานไหนก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้ เพราะทุกขั้นตอนจะมีหลักเกณฑ์กำกับดูแลไว้อยู่แล้ว” นายอุุตตม กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team