ดูหนังออนไลน์
COVID-19

วิปฝ่ายค้าน ยื่นเงื่อนไขตั้ง ‘กมธ.วิสามัญ – รายงานทุกเดือน’ แลกลงมติ ‘พ.ร.ก.เงินกู้’

“สุทิน คลังแสง” เสนอเงื่อนไข ตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบ และให้รายงานการใช้เงินกู้ต่อสภาทุกเดือน แลกลงมติเห็นชอบพ.ร.ก.เงินกู้

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า ในการหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ตัวแทนพรรคการเมือง ในวันนี้ เกี่ยวกับกรอบการอภิปรายพระราชกำหนดเกี่ยวกับการกู้เงิน (พ.ร.ก.เงินกู้) ฝ่ายค้านจะยืนยันตามหลักการเดิมว่าไม่ควรมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาการอภิปราย เพราะพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ ง

ทั้งนี้ ฝ่ายค้านเห็นด้วยในหลักการ พ.ร.ก.เงินกู้ เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังรอความช่วยเหลือ แต่เนื่องจากการตราพระราชกำหนดดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้กำหนดรายละเอียดสำคัญบางประการเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงิน กระบวนการการใช้เงิน และการตรวจสอบการใช้เงิน

ดังนั้น ฝ่ายค้านจึงขอตั้งเงื่อนไขว่าหากฝ่ายค้านลงมติเห็นชอบกับพระราชกำหนดแล้ว รัฐบาลจะต้องรายงานการใช้เงินกู้ดังกล่าวต่อสภาทุกเดือน ไปจนถึงร่วมกับฝ่ายค้านในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ ซึ่งพรรคก้าวไกลได้เสนอญัตติเข้าสู่สภาไปแล้ว

สำหรับการยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็น หรือยื่นตีความพระราชกำหนดนั้น จะเป็นทางเลือกสุดท้ายของฝ่ายค้านที่จะดำเนินการ เพราะเห็นว่าหากยื่นตีความแล้วจะทำให้การดำเนินการตามพระราชกำหนดเกิดความล่าช้า แต่หากถึงที่สุดแล้วมีความจำเป็นก็จะต้องมาพิจารณากันอีกครั้ง

The Bangkok Insight Editorial Team