PR News

สนพ. รณรงค์คนรุ่นใหม่ ผุดไอเดีย สร้างนโยบายพลังงาน แบบมีส่วนร่วม

สนพ. รณรงค์ “คนรุ่นใหม่” สร้างสรรค์ไอเดีย เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพลังงาน พร้อมชวนประชาชน เป็นเครือข่ายนักพลังงานประเทศ

จบลงแล้วกับโครงการ “THE ENERGiST2 by EPPO” ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โครงการที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมระดมสมอง เฟ้นหาไอเดียในการสร้างสรรค์นโยบาย และการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมถึงสร้างแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้กับประเทศร่วมกัน

ในปีนี้เน้นการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน ภายใต้แนวคิด “Thailand Energy Ecosystem” หรือการสร้างสรรค์และต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถต่อยอด และผลักดันให้เป็นธุรกิจด้านพลังงานที่ยั่งยืน สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผ่านกิจกรรม “Hackathon” เพื่อคัดสรรผู้ร่วมแข่งขันเข้าสู่รอบ “Workshop” พร้อมร่วมกันพัฒนาไอเดีย กับวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และทำงานร่วมกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานนโยบายพลังงานภาครัฐและเอกชน ที่เป็นต้นแบบธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน ภายใต้โจทย์ 7 เทรนด์ด้านพลังงาน

โดยมีสนพ. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล ในฐานะเชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงาน ผนวกกับการเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันสร้างนโยบาย และธุรกิจด้านพลังงานที่เกิดจากทุกภาคส่วน

และเมื่อเร็วๆนี้ โครงการ THE ENERGiST2 by EPPO ได้ประกาศความสำเร็จของโครงการ และมอบของรางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ โดยนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สนพ. และ น.ส.ชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สนพ.

สำหรับทีมผู้ชนะเลิศโครงการ ได้แก่ ทีม AltoTech ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรายบุคคล 1. นายวโรดม คำแผ่นชัย 2. นายสุเมธ คำแผ่นชัย 3. นายธนาวัฒน์ ฮ้อศิริมานนท์

ส่วนทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Energy Party ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรายบุคคล ทีมนี้ประกอบด้วย 1. นายธนภัทร รักษ์ไพเศษ 2. นายพีรสรณ์ ฉันทแดนสุวรรณ 3. นายพลวรรธน์ ปริศวงศ์

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะโครงการทั้ง 2 ทีมได้สรุปแนวคิดของผลงาน (White paper) มอบให้ผู้บริหารของ สนพ. เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงพลังงานต่อไป

สำหรับนักพลังงานท่านใดที่พลาดโอกาสการเข้าร่วมโครงการในปีนี้ สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายนักพลังงานของประเทศ โดยกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ : The Energist by EPPO หรือ ที่เว็บไซต์ : www.theenergistbyeppo.org

 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB