Business

‘ศักดิ์สยาม’ สั่ง ‘การบินไทย’ เขียนทีโออาร์จ้างที่ปรึกษาส่ง ‘บิ๊กตู่’ เช็คความโปร่งใส

“ศักดิ์สยาม” สั่งการบ้านผู้บริหาร “การบินไทย” 5 ข้อ กำชับต้องเขียนทีโออาร์จ้างที่ปรึกษาให้ “นายกฯ” เช็คความโปร่งใส พร้อมส่งรายชื่อแคนดิเดตคนเขียนแผนฟื้นฟูภายใน 25 พ.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอพื้นฟูกิจการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ว่า ได้สั่งการให้ฝ่ายบริหารของการบินไทย เร่งจัดทำรายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลฯ โดยขอให้การบินไทยเสนอข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

สำหรับข้อสั่งการดังกล่าวมีทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่

1. จัดทำบัญชีทรัพย์สินและบัญชีหนี้สิน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ โดยแยกออกเป็นแต่ละหน่วยธุรกิจให้ชัดเจน, บัญชีลูกหนี้ และบัญชีสัญญาต่างๆ ที่การบินไทยทำไว้กับคู่สัญญาทั้งหมด

2.เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีธรรมาภิบาล เพื่อเข้ามานั่งเป็นคณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟูและรายชื่อผู้บริหารแผนฟื้นฟู โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายล้มละลายและกฎกระทรวงของกระทรวงยุติธรรมกำหนด เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และศาล

“ขอให้การบินไทยเสนอรายชื่อให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้สามารถรวบรวมรายชื่อทั้งหมด รวมถึงรายชื่อในส่วนที่กระทรวงคมนาคมคัดเลือกมา จากนั้นจะเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินคัดเลือกภายในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้” นายศักดิ์สยามกล่าว

3.จัดทำร่างเงื่อนไข (TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการเงินและด้านกฎหมายเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อน โดย TOR จะต้องมีวางกรอบการทำงานของที่ปรึกษาให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการฟื้นฟูตามขั้นตอนอย่างไร ต้องกำหนดมีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และข้อเสนอด้านเทคนิคพิเศษที่จะทำให้การบินไทยสามารถกลับมาพลิกฟื้นกิจการได้จริง

รวมทั้งต้องชี้แจงรายละเอียดที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างที่ปรึกษาด้วยว่า โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา ต้องมีความโปรงใสไม่มีข้อครหาเรื่องการล็อคสเปค ต้องอธิบายกับสังคมได้ โดยกระทรวงคมนาคมจะนำเสนอร่าง TOR ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง เพราะต้องการได้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโปร่งใส ที่จะสามารถทำให้รัฐบาลฟื้นฟูการบินไทยได้สำเร็จ

4.จัดทำแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร รวมไปถึงแผนการหารายได้เข้ามาระหว่างนี้ แผนการเจรจาต่อรอง ขอชะลอการชำระหนี้ เพื่อนำสภาพคล่องที่เหลือมาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะต้องมีการชี้แจงให้สหภาพฯ และพนักงานกว่า 2 หมื่นคนรับทราบต่อไป

5.ขอให้ฝ่ายบริหารการบินไทย ให้ความร่วมมือกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานและปัญหาการทุจริตในการบินไทย ที่นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ว่า การบินไทยมีความตั้งใจที่จะแก้ไขและฟื้นฟูกิจการ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา การบินไทยได้พยายามเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ เพื่อขอชะลอการจ่ายหนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ล่าสุดการบินไทยสามารถรักษาสภาพคล่องไว้ใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563

ถ้าหากการบินไทยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูต่อศาลฯ ได้ภายใน 3-4 สัปดาห์ต่อจากนี้ และศาลฯ รับคำร้อง คาดว่าการบินไทยจะสามารถบริหารจัดการยืดเวลารักษาสภาพคล่อง ต่อไปได้อีก 4 เดือน จนถึงสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเป็นการบินไทยและเจ้าหน้าจัดทำแผนฟื้นฟูแล้วเสร็จ สามารถบริหารธุรกิจตามแผนฟื้นฟูได้ต่อไป

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE