ดูหนังออนไลน์
Business

‘อ.ต.ก.’ ขาดทุนสะสม 2 พันล้าน ‘ธรรมนัส’ เล็งพักชำระหนี้ เพิ่มสภาพคล่อง

“อ.ต.ก.” ขาดทุนสะสม 2 พันล้าน “ธรรมนัส” เล็งพักชำระหนี้ เพิ่มสภาพคล่อง ยันไม่ต้องเข้าแผนฟื้นฟูเหมือน “การบินไทย”

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มีปัญหาระบบบัญชีไม่สะท้อนความเป็นจริงตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาขาดทุนสะสมประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้ อ.ต.ก. ไม่สามารถตั้งของบประมาณประจำปีเพื่อนำมาบริหารจัดการองค์กรได้

ประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ อ.ต.ก. อีกทั้งผลการขาดทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นหนี้ตามโครงการรัฐบาล แยกเป็นหนี้ที่มีภาระผูกพัน 1,600 ล้านบาท และหนี้ต้องส่งคืนคลัง 800 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้ อ.ต.ก. มีสภาพคล่องและสามารถบริหารจัดการได้ต่อไป จึงจะให้ อ.ต.ก. ชำระบัญชีและเตรียมเสนอแผนจะหยุดพักชำระหนี้ เจรจากับเจ้าหนี้แต่ละราย ที่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐ

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า หนี้ที่มีอยู่บางส่วน เป็นหนี้ค้างชำระมานานมาก ไม่เคยสะสางบัญชี ตั้งแต่ปี 2519 และเป็นหนี้ที่ อ.ต.ก. ต้องดำเนินการตามมติ ครม. เช่น โครงการปุ๋ยญี่ปุ่น ซื้อปุ๋ยจากเกาหลี โครงการรับจำนำสินค้า ดังนั้น อ.ต.ก. ต้องสะสางแจงบัญชีหนี้ทั้งหมดเพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ให้แล้วภายใน 2-3 เดือนนี้ และขอตั้งงบประมาณปี 2564

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของ อ.ต.ก. เป็นผลมาจากโครงการของรัฐ แตกต่างจากหนี้สินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกิดจากการบริหารงาน อีกทั้ง อ.ต.ก. ยังมีรายได้ จึงไม่จำเป็นต้องเข้าแผนฟื้นฟู แต่ต้องจัดการหนี้ที่มีอยู่ก่อน ด้วยการยืดหนี้หรือพักชำระหนี้ เพื่อให้มีสภาพคล่องมากขึ้น

The Bangkok Insight Editorial Team