COVID-19

ยอดติดเชื้อโควิดในอินโดฯพุ่ง 693 ราย ‘สิงคโปร์’ ยังสูงสุดในอาเซียน!

“ศูนย์ข้อมูล COVID-19” รายงานยอดติดเชื้อโควิดในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 693 รายรวมสะสม 19,189 ราย ขณะที่ “สิงคโปร์” ยังสูงสุดในอาเซียนติดเชื้อสะสมที่ 29,364 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. โดยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศในรอบการรายงานล่าสุด ได้แก่

  • อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 693 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19,189 ราย)
  • สิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 570 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 29,364 ราย)
  • ฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น 279 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 13,221 ราย)
  • มาเลเซีย เพิ่มขึ้น 31 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,009 ราย)
  • พม่า เพิ่มขึ้น 5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 193 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
  • ไทย เพิ่มขึ้น 1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,034 ราย)
  • เวียดนาม เพิ่มขึ้น 0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
  • บรูไน เพิ่มขึ้น 0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
  • กัมพูชา เพิ่มขึ้น 0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
  • ลาว เพิ่มขึ้น 0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่มา : วช. 5G และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK