ดูหนังออนไลน์
Business

‘สหภาพฯ การบินไทย’ บอกพนักงานเตรียมใจถูกเลิกจ้าง จ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน

“สหภาพฯ การบินไทย” เตือนพนักงานต้องทำใจอาจถูกเลิกจ้าง 10,000 คน ขณะบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟู เผยทำงานเกิน 20 ปี ได้รับชดเชยสูงสุด 400 วัน

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย กล่าวว่า หลังจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลาง การบินไทยก็จะหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 ส่งผลให้สิทธิคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายดังกล่าวจะหมดไปด้วย โดยอาจจะเข้าสู่สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 แทน

ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการ ตัวแทนที่เข้ามาบริหารแผนจะเข้ามาปรับโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงาน เพื่อให้การบินไทยสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้น ในส่วนของบุคคลากรของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีอยู่ราว 2.1 หมื่นคน ต้องยอมรับว่า บางส่วนอาจจะต้องถูกเลิกจ้างในระหว่างที่บริษัทกำลังจะเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของนายจ้าง ที่จะบอกเลิกจ้าง ก่อนที่พนักงานจะอายุครบเกษียณ ส่วนโครงการร่วมใจจากองค์กรคงไม่มีแน่นอน โดยตามแผนฟื้นฟูการบินไทย ถูกลดโครงสร้างองค์กร ปรับลดจำนวนเครื่องบินประมาณ 50 ลำ และอาจทำให้พนักงาน 5,000 – 10,000 คนถูกเลิกจ้าง

“วันนี้ผมต้องพูดความจริงกับเพื่อนพนักงาน มันเป็นความจริงที่เจ็บปวด ผมในฐานะประธานสหภาพฯ ไม่อยากจะพูด แต่ผมต้องพูดเพื่อให้พวกเราพนักงาน รับรู้ความเป็นจริงที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเพื่อนพนักงานจะได้วางแผน และเตรียมตัวเตรียมใจ รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับพวกเราต่อจากนี้ นี่คือภารกิจสุดท้ายที่ผมจะทำได้ ก่อนสหภาพฯ ถูกยุบ” นายนเรศกล่าว

นายนเรศกล่าวต่อว่า ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง โดยที่ไม่ได้มีความผิดหรือไม่ได้ลาออกเอง พนักงานทุกคนที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยจะได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกัน ดังนี้

  • ทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน
  • ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน
  • ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้ค่าชดเชย 180 วัน
  • ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้ค่าชดเชย 240 วัน
  • ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้ค่าชดเชย 300 วัน
  • ทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team