COVID-19

‘3 ประสาน’ เปิดโรงงานผลิต หน้ากากการกุศล 1.4 ล้านชิ้น แจกจ่ายกลุ่มเสี่ยง-เปราะบาง

3 ประสาน EEC HDC-ราชมงคลภาคตะวันออก-บริษัท เอสเอ็นซีฯ เปิดโรงงานผลิตหน้ากากการกุศล กำลังผลิต 1.4 ล้านชิ้น/เดือน เดินเครื่องแล้ว พร้อมแจกจ่ายกลุ่มเสี่ยง-เปราะบาง

วันนี้ ( 20 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย

โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแห่งนี้ เป็นความร่วมมือ ของคณะทำงานพัฒนาบุคลากร และการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก และบริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อการกุศล และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นให้รัฐบาล นำไปแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเสี่ยง

นายอนุทิน กล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทย ขอขอบคุณภาคเอกชนที่มีจิตกุศล ช่วยผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อบริจาคและแบ่งปันให้กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเสี่ยง ผ่าน “มูลนิธิบูรณะชนบทประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” (โครงการเทใจ) และองค์การเภสัชกรรม เช่น คนไร้บ้าน นักโทษรายใหม่ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังเด็ก ผู้ต้องขังที่พิการหรือผู้สูงอายุ คนในชุมชนแออัด คนเก็บขยะ คนงานต่างด้าวตามชายแดน คนดูแลผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริการดูแลประชาชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

นับเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จัดส่งให้กับภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเสี่ยง เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเหล่านี้ มีความตื่นตัวและเข้าถึงหน้ากากอนามัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ช่วยลดความรุนแรงการระบาดระลอกต่อไป

ทั้งนี้โรงงานผลิตแห่งนี้ มีกำลังการผลิตขั้นต่ำวันละ 57,600 ชิ้น หรือ 1,497,600 ชิ้นต่อเดือน (26 วันทำงาน)

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB