Business

‘มาตรการเยียวยา’ ของธนาคารบนโลกโซเชียล พุ่งกว่า 8 แสนข้อความ

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ล่าสุด Wisesight นำเสนอมุมมองของโลกโซเชียลที่มีต่อการนำเสนอมาตรการช่วยเหลือของธนาคาร ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

ช่องทางที่มีการพูดถึงมาตรการธนาคารช่วงโควิด-19

ข้อมูลจาก “ZOCIAL EYE” เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2563 ในกลุ่มธุรกิจธนาคารมีจำนวนข้อความทั้งหมด 1,820,219 ข้อความ พบว่ามีการพูดถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ จากธนาคารในช่วงวิกฤติโควิด-19 ถึง 837,524 ข้อความ โดยคิดเป็น 46% จากข้อความทั้งหมด และเป็นการพูดคุยผ่าน เฟซบุ๊ก สูงสุดคือ 54% รองลงมาคือ ทวิตเตอร์ 45% และช่องทางอื่นๆ 1%

การเติบโตของจำนวนข้อความในแต่ละเดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน พบว่าสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับวิกฤติโควิด-19 คือ “มาตรการช่วยเหลือจากธนาคาร” ซึ่งในแต่ละเดือนมีการพูดถึงแต่ละประเด็น ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ วิกฤติโควิด-19 เริ่มรุนแรงขึ้น พบว่า หลายธนาคารเริ่มออกมาตรการเพื่อมาช่วยเหลือวิกฤตในครั้งนี้ เช่น การขายและแจกประกันโควิด-19 โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีคนพูดถึงประเด็นนี้เยอะที่สุด มีจำนวนข้อความมากถึง 83,274 ข้อความ

เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีการระบาดของ โควิด-19 หนักที่สุด มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมโรคนี้อย่างคุมเข้มขึ้น

ในฝั่งของธนาคารเองก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น การพักชำระหนี้ ประเภทต่างๆ และมีหลายธนาคารเริ่มออกโปรโมชั่นประกันโควิด-19 เลยทำให้เรื่องขายประกันโควิด-19 ถูกพูดในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 17 มีนาคม มีจำนวนข้อความ 67,893 ข้อความ

เดือนเมษายน ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ธนาคารก็ยังออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าออกมาอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ชาวเน็ตเริ่มพูดคุยเรื่องนี้มากขึ้น ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยข้อความสูงสุดในวันที่ 5 เมษายน จำนวนข้อความถึง 37,520 ข้อความ

ชาวโซเชียลพูดถึงธนาคารเรื่องอะไรบ้างในช่วงวิกฤติโควิด-19

ข้อมูลจาก ZOCIAL EYE ได้พบข้อมูลชาวโซเชียล พูดถึงธนาคารว่า

  • 41% เป็นการพูดถึงมาตรการเยียวยาต่าง ๆ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อของธนาคารต่างๆ เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล

  • 29% ประกันชีวิตในช่วงโควิด-19

เป็นการกล่าวถึงประกันโควิด-19 ที่ธนาคารต่างๆออกขาย

  • 18% สาขาและพนักงานของธนาคาร

กล่าวถึงการปิดสาขาของธนาคาร และการให้บริการของพนักงานที่สาขา

  • 9% สินเชื่อเร่งด่วน

สินเชื่อที่ธนาคารเปิดลงทะเบียนในช่วงโควิด-19 เช่น สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจ

  • 2% ภาพลักษณ์และโครงการช่วยเหลือต่างๆ

ภาพลักษณ์ของธนาคารต่อท่าทีและนโยบายของธนาคารในช่วงโควิด-19 บางธนาคารมีการโพสต์ฝากร้าน เพื่อเปิดช่องทางค้าขายให้ประชาชนผ่านโลกโซเชียล

  • 1% การทำธุรกรรมออนไลน์

การทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น เปิดบัญชีออนไลน์ การทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking

ในด้านของความรู้สึกที่คนบนโซเชียลมีต่อมาตรการเยียวยาของธนาคารต่างๆ นั้น 62% ป็นการพูดคุยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มขึ้นและสอบถามความคืบหน้าของการลงทะเบียนไป ส่วนอีก 34% รู้สึกในด้านลบเพราะไม่พอใจมาตรการที่อาจจะไม่ได้ทำออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้จริงๆ หรือใช้เวลาในการอนุมัตินานไป หรือไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ส่วนอีก 4% ชื่นชมการทำงานในแง่ของนโยบาย และ การบริหารจัดการในการให้ข้อมูล

จากข้อมูลโซเชียลแสดงให้เห็นว่าชาวเน็ตใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักในการหาข้อมูล เพื่อนำมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากมาตรการเยียวยาของธนาคาร หากธนาคารใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียสามารถสื่อสารหรือให้ข้อมูลได้ครบถ้วนก็จะช่วยลดผลกระทบในด้านความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นกับแบรนด์ได้

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT